kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistaminen simulaatioympäristöissä

 Kuvaus: Terveydenhuollon kouluttajien on kohdattava dramaattiset muutokset ja haasteet vastatessaan 2000-luvun terveydenhuollon ammattitaitovaatimuksiin. Hoitoympäristöt ovat teknistyneet, tarvitaan nopeaa päätöksentekotaitoa hoitotilanteissa, saumatonta moniammatillista yhteistyötaitoa ja henkilökunnalla tulee olla tutkimukseen ja hyviin käytäntöihin perustuvaa osaamista. Potilasaineksen vanhetessa hoitotilanteet ovat monimutkaistuneet. Väestön koulutustason kohotessa asiakkaat ovat tulleet vaativammiksi. Kouluttajien pitää tunnistaa näistä tekijöistä johtuvat opetukselliset haasteet potilasturvallisuusosaamisen varmistamiseksi. Potilasturvallisuus on maailmanlaajuinen strategia nopeasti kehittyvissä ja teknistyvissä terveydenhuollon ympäristöissä.
 Aikataulu: 1.1.2010 - 31.1.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Paula Poikela
 Kokonaiskustannukset: 290956
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013