kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka

 Kuvaus: Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa perehdytään käyttäjälähtöisesti hyvinvointitiedon tarpeen tunnistamiseen, tiedon tuottamiseen sekä hyödyntämiseen. Käyttäjälähtöisyys hankkeen ytimenä merkitsee sekä tiedon käyttäjien eli kuntalaisten, kuntien, yhteisöjen, oppilaitosten ja organisaatioiden erilaisten tietotarpeiden tunnistamista tiedon tarvekartoitusten lähtökohdista sekä näihin tarpeisiin vastaamista niin objektiiviseen kuin subjektiiviseenkin tietoon perustuen. Lisäksi se merkitsee sellaisen tiedonkeruun ja raportoinnin mallin kehittämistä, jolla pystytään tavoittamaan hyvinvointipalvelujen käyttäjien, eli alueella asuvien käsityksiä hyvinvoinnistaan ja alueen palveluista. Toisin sanoen tuotetaan entiseen nähden uusi kokemustiedon keräämisen ja käytön tapa. Hankkeen tavoitteena on edelleen muodostaa joustava ja reaktiivinen hyvinvointitiedon paikka ja tiedon keräämisen, tulkinnan ja käytön vuorovaikutuksellinen toimintamalli. Se yhdistää tiedonkeruuseen reaaliaikaista on line -toimintaa, systemaattista tilastoseurantaa ja -koontia, trendejä ennakoivia barometrikyselyjä sekä tiedon yhteistä tulkintaa ja käyttöä edistävän työpaja-toimintatavan.
 Aikataulu: 1.9.2011 - 30.4.2014
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: S11781
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
Ounasvaaran kampus
 Projektipäällikkö: Sirpa Kaukiainen
 Kokonaiskustannukset: 156500
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013