kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Oppiva Matkailu I-vaihe

 Kuvaus: Matkailualan tutkimuksen ja koulutuksen haasteena on vastata matkailuelinkeinon kasvaviin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin. Tämän vuoksi matkailututkimusta ja -koulutusta on vahvistettava, uudistettava, kansainvälistettävä ja monipuolistettava. Tulevaisuuden tavoite on tarjota eri tasolla monitasoista koulutusta, tiivistää matkailualan koulutusyhteistyötä sekä tarjota opiskelijoille mielekäs, aikaisempia opintoja hyödyntävä ja työelämää tukeva opintopolku. Tässä hankkeessa kehittämiskohteet kohdentuvat opiskelijoihin, opettajiin ja oppimisympäristöihin. Opiskelijan näkökulmasta hankkeella kehitetään uudenlaista oppimisprosessia lisäten opintojen valinnanmahdollisuuksia ja tarjoten joustava eteneminen oppimispolulla. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan malli, jolla tarjotaan opiskelijoille eri koulutustasoilla entistä laajemmat mahdollisuudet rakentaa tutkintonsa sisältö henkilökohtaisten tai työelämälähtöisten tarpeiden pohjalta. Sen lisäksi, että valinnan mahdollisuudet lisääntyvät matkailualan koulutuksen sisällä eri tasojen kesken, etsitään myös ratkaisuja lisätä valinnan mahdollisuuksia eri koulutusaloilta (esim. hyvinvointiala, vapaa-aika ja liikunta, taiteet, elintarvikeala, luonnonvara-ala jne.). Opettajan ja opettamisen näkökulmasta hankkeella tarjotaan eri koulutustason opettajille mahdollisuus lisätä omaa asiantuntemustaan ja soveltaa osaamistaan eri koulutusaloille sekä tiivistää eri alojen matkailualan ja sen liitännäisalojen opettajien yhteistyötä. Yhteistyön tiivistämisestä puoltaa eri oppilaitosten taloudellisten resurssien niukkeneminen. Yhteistyön kohteiden tunnistamisprosessissa keskeisellä sijalla on mukana olevien organisaatioiden osaamisalueet ja osaamisalueiden rajapintojen korostaminen. Toimenpiteitä ja uusia toimintamalleja pyritään tukemaan uudenlaisilla oppimisympäristöillä ja tilaratkaisuilla. Oppimisympäristöt, -oppimistavat, -olosuhteet ja menetelmät muokataan siten, että ne mahdollistavat em. oppimisen/opiskelun ja opettamisen toteuttamisen. Mm. yhteiset asiantuntijaluennot ovat askel kohti yhteistyön kehittymistä unohtamatta oppilaitosten ja siellä tapahtuvan opetuksen profiloitumista eri tasoilla.
 Aikataulu: 1.4.2010 - 31.8.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
 Projektipäällikkö: Tarja Tammia
 Kokonaiskustannukset: 290500
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013