kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Matkailutieto toimialan kilpailukykytekijänä - matkailutiedon popularisointi

 Kuvaus: Hankkeen päähakijana on Lapin yliopisto ja RAMK on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeen tavoitteena on matkailutiedon käytettävyyden lisääminen matkailuyritysten ja matkailutoimijoiden toiminnassa ja päätöksenteossa elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on, että tuotettu matkailutieto saadaan paremmin vastaamaan matkailutoimijoiden ja elinkeinon tarpeisiin. Päämääränä on että hankkeessa kehitetyt tiedon popularisoinnin menetelmät, käytännöt ja verkostot tulevat osaksi matkailuinstituutin toimintaa niin koulutuksessa kuin organisaatioiden viestinnässä ja tiedotuksessakin. Hankkeessa luotavat menetelmät ja käytänteet sekä käyttöönotetut välineet pohjautuvat alkuvaiheessa tehtyyn tiedon hyödyntäjien tarvekartoitukseen. Hanketyö nojaa vahvasti verkosto-osaamiseen, jonka tuottavat matkailutiedon tuottajat (mm. tutkijat), tiedon hyödyntäjät (matkailuryitykset, -toimijat) sekä viestinnän ja tiedotuksen ammattilaiset (organisaatioiden tiedotus- ja viestintäasiantuntijat,kirjastojen informaatikot). Hankkeessa toteutetaan tiedeviestinnän asiantuntijaseminaarit sekä koulutus/valmennuskokonaisuudet niin matkailutiedon tuottajille kuin hyödyntäjillekin tiedon tuottamisen ja tiedon "lukutaidon" osaamisen lisäämiseksi. Tiedon popularisoinnin tehostamiseksi otetaan käyttöön uusia menetelmiä kerätä, analysoida ja välittää tietoa toimijoiden hyödynnettäväksi. Tavoitteena on myös lisätä toimijoiden aktiivisuutta sekä tiedon tuottajien että hyödyntäjien keskuudessa. Menetelminä kehitetään erityisesti sähköistä tiedonvaihtoa mutta myös perinteisiä menetelmiä.
 Aikataulu: 1.9.2009 - 31.12.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
 Projektipäällikkö: Jaana Ojuva
 Kokonaiskustannukset: 175000
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013