kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Matkailun integroitu tuotekehitys


 Kuvaus: Hankkeen kehitystavoitteena on tukea pohjoisten alueiden matkailuyritysten toiminnan kehittymistä ja kilpailuaseman säilyttämistä. Hankkeen tarkoituksena on luoda matkailun innovaatiojärjestelmän kolmiokannan toimijoille uusi yhteinen toimintamalli matkailun tuotekehittämisen ympärille. Hankkeessa rakennetaan toimiva matkailun tuotekehittämisen verkosto. Hankkeen tuloksina syntyy matkailun integroidun tuotekehityksen perusta, jossa yhdistyy monialaisen, monitieteisen tutkimuksen avulla teoreettinen ja hiljainen kokemustieto. Tämä ns. An integrated Approach to Tourism Product Development in Lapland- toimintamalli arviointikriteeristöineen pilotoidaan kahdella matkailualueella Lapissa. Tutkimuksen ja toimintamallin testauksen pohjalta luodaan Lappilaisen matkailutuotteen kehittämisen käsikirja. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää matkailun innovaatiojärjestelmän jokainen kolmikannan toimijataho: matkailuyrittäjät ja -toimijat, korkeakoulut ja muut kehittämisorganisaatiot sekä julkisen hallinnon toimijat. Hankkeen vaikutuksesta matkailun tuotekehitysosaaminen ja sen merkityksen ymmärtäminen lisääntyy ja kehittyy eri toimijatahoilla, mikä luo edellytykset parantaa matkailuyritysten ja matkailukohteiden kilpailukykyä tulevaisuudessa.
 Aikataulu: 1.5.2008 - 30.4.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
 Projektipäällikkö: Eija Raasakka
 Kokonaiskustannukset: 697350
 Rahoitus: EAKR 2007-2013