kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

MARA, Rakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät maanrakentamisessa

 Kuvaus: Tieverkoston kuntoa ja sen kehittymistä seurataan erilaisten tiestöltä määrävuosina tehtävien mittausten avulla. Mittauksilla selvitetään mm. tien tasaisuutta, päällysteen vaurioitumista, tierakenteen kantavuutta, päällysrakennekerrosten paksuuksia ja laatua sekä ajoratamerkintöjen laatua. Tämän hankeen tavoitteena on kehittää maantutkaukseen ja tiemerkintöjen laadunarviointiin käytettäviä mittausmenetelmiä ja mahdollistaa mittalaitteiden yhdenmukainen testaustoiminta. Tutkimuksen aikana kehitetään kyseisiä mittausmenetelmiä ja luodaan järjestelmä, jolla mittalaitteet voidaan kalibroida asetettujen vaatimusten mukaisesti. Samalla yritysten tietotaito ja kilpailukyky paranee. Edelleen tavoitteena on Pohjoismaisen maatutka- ja tiemerkintämittalaitteiden testaustoiminnan edellytysten luominen Rovaniemen AMK:ssa ja testaustoiminnan laajentaminen samalla tavalla kuin jo aloitetussa maatutkatestauksessa on tehty. Projektin tuloksena syntyy seuraavat osiot ja niihin liittyvä dokumentaatio: - Maatutkien ja ajoratamaalausten laadunarviointia mittaavan laitteen testausmenetelmän kuvaus ja testausprosessin määrittely. - Maatutkien testaustoiminnan sertifiointi-järjestelmän kehittämissuunnitelma. - Maatutkien tuottamat emissiot ja niiden suhde asetettuihin määräyksiin ja niihin liittyvä ohjeistus. - Selvitys maatutkauksen häiriöetäisyyksistä, kun häiriön aiheuttajina ovat erilaiset SM-lähteet (GSM-tukiasema, WLAN, sähkölinja) ja SM-kenttään vaikuttavat kohteet (rakennukset kaupungeissa, teräksiset kaiteet) - Pohjoismaisen maatutkien testausradan ja -ympäristön suunnitelma
 Aikataulu: 1.8.2006 - 31.12.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: 986/31/06
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö: Ari Karjalainen
 Kokonaiskustannukset: 150000
 Rahoitus: EAKR