kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Luonnontuote- ja erikoiskasvialan laitekehityshanke (Ella)

 Kuvaus: Luonnontuotealan yhtenä tavoitteena on raaka-ainetuotannon kehittäminen kannattavaksi toiminnaksi, joka antaa elinkeinomahdollisuuksia alueen ihmisille ja yrityksille. Tätä tavoittelee myös ELLA-hanke toiminnallaan. Strategiatyö Laaditaan luonnontuotealan kehittämisnäkymistä ja laitekehitystarpeista asiantuntijoiden tuella raamisuunnitelma, jonka pohjalta hankkeen toi­mintoja suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan käytännön toimintoja aluetasolla. Luonnontuotealan laitekehityksen yhteistyömalli Hankkeen aikana luodaan luonnontuotealan teknologiakehityksen toimintamalli, joka edistää koko alan suunnitelmallista kehittämistä Raaka-ainetuotannon mallintaminen ja laitekehitys Tavoitteena on etsiä ja/tai kehittää alan toimijoiden kanssa luonnosta kerättäville ja erikoiskas­veille käytännössä testattuja, dokumentoituja koneita ja laitteita raaka-ainetuotantoa varten. Tietopankki ja verkkopalvelu Laite-, sovellus- ja testaustieto kootaan tietopankiksi ja palveluksi, jonka tavoit­teena on antaa helposti ymmärrettävää tietoa alalle soveltuvista laitteista, laitevalmistajista, laitesovelluksista, niiden kehittämisestä ja laitteiden käytännön testauksesta. Aikataulu ja resurssit ELLA on EMOTR-hanke, jonka rahoittajina ovat EU+valtio, kunta ja yritykset. Hanke kestää vuoden 2005 loppuun.
 Aikataulu: 2.1.2004 - 30.10.2006
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: 3259/3510-2003
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö: Markku Koistinen
 Kokonaiskustannukset: 299860
 Rahoitus: EMOTR