kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutusjärjestelmän kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen

 Kuvaus: Tämän hankkeen avulla on tarkoitus vastata erityisesti energia-alan koulutuksellisiin kehittämistarpeisiin, jotka ovat eri yhteyksissä mm. Lapin energiastrategian valmistelussa sekä kunta- ja lämpö-/energialaitoskäynneillä tulleet esille. Hankkeen on tarkoitus osaltaan tukea Lapin bioenergia-alan isoja investointeja. Tavoitteena on ollut varmistaa, että koulutuksen järjestäjien ja muiden lappilaisten bioenergia-alan kehittäjien toimenpiteet edistävät energiapuun saatavuutta ja hankintaa mm. tulevan Mustikkamaan voimalaitoksen sekä mahdollisen Lappiin rakennettavan biodieseljalostamon tarpeisiin. Tästä syystä hankkeessa korostuvat erityisesti metsäsektorin koulutukseen liittyvät kehittämistoimenpiteet. Tarkoituksena on, että hanke tukee myös Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmaa järjestämällä ammattikorkeakouluille (ja samalla myös koulutuksen järjestäjien ammattiopistoille) yhteistyömahdollisuuksia mm. tuote- ja menetelmäkehittämisessä energia-alan eri sektoreilla. Kehittämishankkeen pääkohderyhmänä ovat Lapin isot ammatillisen koulutuksen järjestäjät: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, joille hankkeessa on tarkoitus luoda edellytykset toimia laadukkaana toimijana energia-alan kehittäjäverkostoissa. Muita kohderyhmiä ovat energia-alan yritykset ja Lapin kunnat, joiden kanssa yhteistyössä toimintoja kehitetään. Hankkeen avulla aloitettavaksi suunnitellun koulutus- ja palvelutoiminnan kohteena ovat biopolttoaineiden hankintaan ja jalostukseen sekä bioenergian ja muun uusiutuvan energian tuottamiseen ja käyttämiseen koulutettavat uudet työntekijät ja tekniset toimihenkilöt sekä energia-alan eri sektoreilla toimivien yritysten ja julkisten työnantajien henkilöstö. HANKKEEN TULOKSET: A. Lappiin räätälöidyt koulutus- ja palvelutuotteet bioenergia-alalle on kehitetty, toimijaverkostot rakennettu, pilotit (projektin ulkopuolisella rahoituksella) toteutettu ja tuotteet ylläpidossa (jatkuva parantaminen). B. Lapin oppilaitosten muodostama tuotekehitysympäristö ja toimintamalli on otettu käyttöön. Uusi toimintatapa tuottaa työelämässä ja harjoittelukohteissa tapahtuvan ideoinnin sekä järjestelmällisen aloite- ja innovaatioprosessin avulla tuote- ja palveluaihioita kaupallistamista varten. TOIMENPITEET: Tavoitteiden saavuttamiseksi projektissa suoritetaan seuraavat toimenpiteet: A. Koulutustuotteiden yhteissuunnittelu ja pilotoinnit - amk-tutkintojen ja jatkokoulutustuotteiden suunnittelu ja pilotointi - bioenergia-alan 2. asteen tutkinnot: yhteistoteutuksen suunnittelu, pilotointi ja jatkuvan toiminnan käynnistäminen - muut työntekijätason kurssit ja jaksot, lämpöyrittäjien koulutukset, pientulisijojen kurssit, (suunnittelu ja pilotointi) B. Tuotekehitysympäristö - suunnitellaan, rakennetaan ja otetaan käyttöön eri tason oppilaitosten muodostama tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa tukeva oppimisympäristö ja toimintamalli energia-alalle (uusiutuva energia ja energiatehokkuus).
 Aikataulu: 4.1.2010 - 28.2.2014
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LAPELY/567/05.02.07/2010
 Hallintokunta: Lapin ammattiopisto
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö: Pentti Riipi
 Kokonaiskustannukset: 818200
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013