kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutusjärjestelmän kehittäminen: Investoinnit

 Kuvaus: Tämän hankkeen tavoitteena on, että Lapissa sen toteuttamisen jälkeen - uusiutuvan energian oppimista ja kehittämistä tukevat fyysiset oppimis- ja kehittämisympäristöt koulutuksen eri tasoille on sovitulla työnjaolla perustettu ja varustettu, - ammattikorkeakoulu- ja 2. asteen koulutuksen toteutusedellytykset ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta valtakunnan huipputasoa. Investointihankkeen toimenpiteitä ovat oppilaitosten omaan ja Lapin Energiakoulun yhteiskäyttöön tulevien fyysisten oppimis- ja kehittämisympäristöjen suunnittelu ja tarvittavien hankintojen suorittaminen. Hankintakohteet: 1 Energiapuun korjuun laitteistohankinnat (LAO) 2 Lämmön-/chp-tuotantolaitteiston täydentäminen (LAO) - opetuslämpökeskuksen muutos/modernisointi - hakekontin hankinta ja modifiointi koulutuskäyttöön - pellettilaitteiston hankinta ja modifiointi - pienkattila- ja tulisijalaitteiden hankinta - mittaus- ja analysointilaitteet 3 Muu uusiutuva (Lappia) - biokaasulaitos lisävarusteineen (Loue) - uusiutuvan energian opetuslaitteistot (peltoenergia, aurinko- ja tuulienergia) 4 RAMK:n opetus- ja tutkimuslaitteistot - aurinkoenergiajärjestelmät - lämpöpumppujärjestelmät - muu vaihtoehtoisen uusiutuvan energian tuotantolaitteisto - pientulisijojen opetus- ja tutkimuslaitteisto 5 KTAMK:n opetus- ja tutkimuslaitteistot - hybridienergiajärjestelmien opetuslaitteisto - energiajärjestelmien huolto- ja kunnossapitovälineistö - sähkön pientuotannon laitteisto - tuulivoimajärjestelmiä opetus- ja tutkimuskäyttöön 6 Energiatehokkuuden opetus- ja kehittämispalvelun välineet (RAMK, yhteiskäyttö) 7 Innovaatio-/tuotekehitysympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Hankkeen tuloksena ovat hyvin varustellut energia-alan koulutus- ja kehittämispalvelutehtäviin kykenevät oppilaitokset ja niiden verkostomainen toimintamalli.
 Aikataulu: 1.4.2010 - 28.2.2014
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LLH-2009-01574/Ha-7
 Hallintokunta: Lapin ammattiopisto
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö: Pentti Riipi
 Kokonaiskustannukset: 2000000
 Rahoitus: EAKR 2007-2013