kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lapin matkailulliset tietovarannot -esiselvityshanke

 Kuvaus: Matkailun tilastolliset tunnusluvut ovat pääosin valtakunnan, läänin tai maakunnan kattavaa tietoa, eivätkä nykyiset tietorakenteet palvele alueellisen kohdentumisensa vuoksi riittävästi matkailun erilaisia toimijoita ja kehittäjiä. Lapin matkailulliset tietovarannot -hankkeella vahvistetaan lappilaista osaamista alueellisen ja paikallisen strategioiden seurannan, analysoinnin ja toimenpidesuunnittelun pohjaksi aikaansaamalla matkailun alueellista ja paikallista, jopa postinumerotasolla sijaintiin perustuvaa tietoa matkailurakenteesta ja -resursseista tutkimuksen ja tuotekehittelyn avuksi. Tällaista tietoa ovat yritysten täsmälliset ja eritellyt profiilitiedot, työllistävyys (vakinaiset/osa-aikaiset), yrittäjien henkilökohtainen arvio toimialan kehitysnäkymistä sekä yritysten todelliseen käyttöasteeseen liittyvät tunnusluvut. Matkailun tietovarantomalli pilotoidaan kahdessa kehitysympäristössä, jotka ovat Rovaniemen ja Sallan alueet. Hankkeen tuloksena saadaan tietoinfrastuktuuritoimintamalli, joka luo ajantasaista, säännöllisesti kerättävää toimialatietoa yrityksille, viranomaisille ja muille aluekehittäjille kuten koulutusorganisaatioille. Toimintamallin kautta on mahdollista esittää ja analysoida Lapin matkailutoimintaa, sen vaikutuksia ja merkitystä maakunnan eri toimijoiden päätöksentekoa ja suunnittelua varten. Matkailijoita palvelemaan saadaan vuorovaikutteiset matkailukartat palvelujen sijaintitietoineen. Lapin matkailulliset tietovarannot -kehityshankkeen ja sitä seuraavan jatkototeutuksen tuloksena valmistuu tietovarantomallin, vuorovaikutteisen matkailupalvelukartan sekä asiantuntijatietokannan lisäksi alueen kehitystä vahvistavia, elinkeinolähtöisiä projekti- ja opinnäytetöitä. Samalla vahvistetaan tulevien matkailun osaajien kompetenssia tietovarantosysteemin integroimisella opetukseen opiskelijoiden toimiessa esimerkiksi aineiston keräyksessä. Matkailun tietovarantomallista pyritään suunnittelemaan myös monialaiset sovellukset esimerkiksi elintarviketuotannon, kylmä- ja talviteknologian sekä hyvinvoinnin toimialoille.
 Aikataulu: 1.2.2007 - 31.12.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Palvelualat
 Projektipäällikkö: Ilona Mettiäinen
 Kokonaiskustannukset: 67978
 Rahoitus: ESR