kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen

 Kuvaus: Hankkeen kehitystavoitteena on vaikuttaa Lapin aluekehitykseen positiivisella tavalla edistämällä lappilaisen elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja tuomalla pk-yrityksiä ja työelämää mukaan kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lapin korkeakoulukonserni (LKKK) toimii kansainvälisen t&k-toiminnan moottorina alueella. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa lappilaisten korkeakoulujen t&k-toiminnan laatua ja korkeakoulujen kilpailukykyä. Hankkeen tarkoituksena on Lapin korkeakoulukonsernin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistymisen vahvistaminen sekä LKKK:n kv-hanketoiminnan prosessien yhtenäistäminen. Hankkeessa luodaan uusia ja tehokkaita malleja LKKK:lle kansainvälisen t&k-rahoituksen hyödyntämiseen. Samalla vahvistetaan LKKK:n sisäistä sekä ulkoista yhteistyötä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Hankkeella on kolme päätulosta: 1. Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulujen käytännöt sekä hyvät käytännöt ulkopuolelta hanketoiminnassa on tunnistettu ja kuvattu 2. Kansainvälisen hankeosaamisen toimintamalli LKKK:ssa on muodostettu 3. Kansainvälisen hanketoiminnan malli on testattu, edelleen kehitetty tulosten perusteella ja käyttöönotettu Hankkeessa benchmarkataan hyviä käytäntöjä korkeakoulujen kansainvälisessä tutkimus- ja kehitystoiminnassa kotimaassa ja ulkomailla sekä kehitetään Lapin korkeakoulukonsernille yhteiset käytännöt kansainväliseen hanketoimintaan. Hanketta toteutetaan vv. 2009 - 2011. Hankkeen hallinnoijana toimii Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
 Aikataulu: 1.3.2009 - 30.6.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 Projektipäällikkö: Heikki Konttaniemi
 Kokonaiskustannukset: 68817
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013