kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishanke

 Kuvaus: Lapin aikuiskoulutuksen palvelujärjestelmän kehittämishanke on Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen hanke. Lapin alueella on käynnistymässä voimakas elinkeinorakenteeseen ja ikärakenteeseen liittyvä muutosvaihe. Vuoden 2010 jälkeen työvoimasta poistuvien määrä on n. 1000 henkilöä suurempi kuin työmarkkinoille tulevien määrä. Samanaikaisesti elinkeinorakenteessa on tapahtumassa muutoksia, joiden seurauksena alueen osaamistarpeet muuttuvat. Ammatillisen osaamisen merkitys kasvaa ja samanaikaisesti on tarve korkeakoulutuksen omaavan työväestön osuuden kasvattamiselle. Lapissa korkeakoulutetun työväestön osuus on muuta maata alhaisempi, mikä osaltaan luo haasteita aikuiskoulutukselle. Lapin myönteisen kehityskulun varmistamiseksi on tärkeätä vastata nähtävissä olevaan muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä kehittää aikuiskoulutuksen palvelujärjestelmää, suunnitella ja kehittää uusia koulutuspalveluja, kehittää henkilöstön pedagogista osaamista ja olla mukana laatimassa Lapin aikuiskoulutusstrategia. Toteuttamisesta vastaavat Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulut ja toteuttamista koordinoi Lapin korkeakoulukonsernin aikuiskoulutuksen koordinaatioryhmä; Rovaniemen ammattikorkeakoulu Outi Hyry-Honka ja Helena Kangastie Lapin yliopisto Antti Koski ja Jorma Puuronen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Anu Pruikkonen ja Hannele Keränen
 Aikataulu: 1.6.2011 - 31.12.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Opetuksen yhteiset
 Projektipäällikkö: Helena Kangastie
 Kokonaiskustannukset: 164200
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013