kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lampaan villan ja nahan hyödyntäminen Lapissa -esiselvityshanke

 Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia ja taustatietoja lampaan villan ja nahan jatkojalostamiselle Pohjois-Suomessa. Tuotannon kehittäminen Pohjois-Suomeen vaatii tarkkojen tietojen ja selvitysten tekemistä, jotta koneet, laitteet sekä niiden sijoittaminen vastaisivat elinkeinon tarpeita. Tällä hetkellä riittävää tietoa ei ole valmiina saatavilla. Hankkeessa selvitetään erilaisten lampaan villan ja nahan käsittelyyn sovellettavien koneiden ja laitteiden sekä tekniikan hankkimisen mahdollisuuksia Lappilaisten pienyritysten ja tutkimuksen käyttöön. Selvitysten perusteella suunnitellaan erilaisia laite- ja kone- sekä linjastoratkaisuja. Lisäksi selvitetään rakennusteknisiä tarpeita tulevaisuudessa pilotoitaviin tieto- ja osaamiskeskuksiin. Esiselvityshankkeen yhteistyöverkoston avulla on mahdollista kehittää laadukkaan raaka-aineen toimitus- ja jalostusketjuja sekä erilaisia verkostoja, joiden avulla lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeessa tuotetaan tietoa myös logistisista ongelmista ja niiden ratkaisumalleista. Hankkeessa on tarkoitus tarkastella myös Pohjois- Suomalaiselle lampaan villalle ja nahalle luotavan oman brändin tarvetta sekä mahdollisuuksia sen liittämiseksi osaksi jo olemassa olevaa brändiä, johon Lapin lammastuotteiden, raaka-aineiden ja jalosteiden laadukas ja ympäristöystävällinen imago soveltuu. Hankkeessa tuotetaan tietoa villan ja nahan sekä niistä tehtyjen tuotteiden ja puolivalmisteiden käsittelyn, kehittämisen sekä tutkimuksen tarpeista. Tarpeiden tiedostamisen avulla sekä yhteistyöverkostoa kartoittamalla luodaan suuntaa ja pohjaa lammaselinkeinon kehittämiseen tähtääviä jatkotoimenpiteitä varten. Hankeen toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä hakijaorganisaation sekä yhteistyöverkoston kanssa. Lisäksi hankeen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä muiden sidosryhmä- ja asiantuntijatahojen kanssa.
 Aikataulu: 1.3.2011 - 31.1.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö: Sanna Vinblad
 Kokonaiskustannukset: 103909
 Rahoitus: Maaseuturahasto Elinkeinojen kehittämishanke