kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Kylmän ja talven osaamiskeskittymän kehittäminen

 Kuvaus: Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) on tärkeä pohjoinen aluevaikuttaja, jolla on kylmä- ja talviteknologian erityisosaamista. Strategian mukaan RAMK profiloituu matkailuun ja matkailuolosuhteiden kehittämiseen, joka liittyy kylmä- ja talviteknologian osalta lumi- ja jäärakentamiseen, sähköajoneuvoihin, suojavaatteiden testaamiseen ja muihin innovatiivisiin teknisiin ratkaisuihin. Kylmä- ja talviteknologia -osaaminen ei tuota asiantuntijapalveluita ainoastaan lumi- ja jäärakentamisen ja ajoneuvotestauksen saralla vaan liittyy läheisesti monialaiseen toimintaan esimerkiksi matkailuun, energiantuotantoon, rakennusteknisiin toteutuksiin, jota toteutetaan pohjoisissa olosuhteissa. RAMKin strategia 2020 peräänkuuluttaa tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä laadukasta ja työelämäläheistä opetusta osana Lapin korkeakoulukonsernia. RAMK tarvitsee innovatiivisen ja työelämäläheisen osaamiskeskittymän, jotta se pystyy kokonaisvaltaisesti toteuttamaan uutta pedagogista lähestymistapaa, Problem Based Learning (PBL), joka on vastaus organisaation rakenteelliseen kehittämistarpeeseen. Hankeen tavoite on keskittää ja vahvistaa kylmä- ja talviteknologiapohjaista toimintaa, joka kehittyy vahvana osaamisalueena. Toimialan kehitys- ja innovaatiotoiminta vastaavat nykyisiin työelämä- ja koulutustarpeisiin. Hanke pyrkii osaamiskeskittymällä saavuttamaan keskitetyn osaamisen mukanaan tuomia hyötyjä. Kuten maakuntaohjelmassakin todetaan, kylmä- ja talviteknologian osaamista on kehitetty aktiivisesti erillishankkeina. RAMKin osalta E-motion, BODY FIT, Lumi- ja jäärakentaminen sekä maatutkakäytön kansainvälistyminen pohjoismaissa (Mara Nord -hanke) ovat esimerkkejä onnistuneista kehittämishankkeista. Nyt koordinaatio alan erityisosaamiseen keskitetään RAMKn osalta Arctic Power laboratorion ja STP:n ympärille, missä alan osaamista on kehitetty määrätietoisesti. Alan osaaminen on Lapissa Lapin maakuntaohjelman 2007-2010 arvioinnin perusteella kansallisella tasolla merkittävää. Lapissa on luontaisesti hyvät olosuhteet kylmä- ja talviteknologian kehittämiselle, jota täytyy osata käyttää hyödyksi. Konkreettisia toimenpiteitä, joilla strategisiin tavoitteisiin haetaan vastauksia, on keskittää kylmä- ja talviteknologian osaamista jo olemassa olevien rakenteiden, Arctic power (AP) laboratorion ja Santas Technology Parkin (STP) ympärille. Keskittymä muotoilee hankkeen aikana oman strategiansa, joka perustuu jo olemassa oleviin strategioihin ja pilotoi toimintamallin, jotka luovat osaamiselle parhaimman mahdollisten toimintaympäristön. Monialaisen yhteistyön olennaiset osa-alueet ovat Arctic Power laboratorion ja pLABin palveluiden edelleen kehittäminen ja tuotteistaminen, osaamis-intensiivisten palveluiden ja matkailun innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen, kansainvälistyminen sekä yhteistyö niin alueellisella tasolla kuin laajempana lähialueyhteistyönäkin. Osaamiskeskittymän kautta myös opetuksen integrointi molempien laboratorioiden toimintaan tehostuu, koska opetus perustuu uuteen PBL-malliin. Laadukas ja työelämäläheinen opetus on osa osaamiskeskuksen innovatiivista toimintaa, josta hyötyvät niin opiskelijat, osaamiskeskittymä kuin palveluiden käyttäjätkin. Eri alojen osaajien keskittäminen yhteen keskukseen luo mahdollisuuksia yhdistää tutkimus- ja kehitystyötä RAMKin omien strategisten linjausten mukaisesti (tutkimus- ja kehitystyön strategia 2015). Samassa ympäristössä tapahtuva innovaatioiden suunnittelu, testaaminen ja palveluiden kehittäminen antaa tilaa vuoropuhelulle, joka on tärkeää tutkimus- ja kehitystyössä.
 Aikataulu: 1.9.2011 - 31.12.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
Rantavitikan kampus
 Projektipäällikkö: Pasi Vaara
 Kokonaiskustannukset: 609422
 Rahoitus: EAKR 2007-2013