kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Kieliosaaminen Lapin voimavaraksi

 Kuvaus: Kieliosaaminen Lapin voimavaraksi – hankkeen taustana on kielitaidon merkittävä kaventuminen Lapin läänissä. Tämä ilmenee sekä valinnaiskielten tarjonnan vähenemisenä kunnissa että muiden kielten kuin englanninkielen supistuvina opiskeluvalintoina. Lukuvuonna 2009-2010 vain kolmasosa Lapin läänin kunnista tarjoaa esimerkiksi toisen pitkän kielen (A2-kielen) opiskelumahdollisuuden ja sama määrä kuntia tarjoaa perusasteen yläluokilla muiden kuin englannin ja toisen kotimaisen kielen opintoja. Hanke toteutetaan vuosina 2010-2011. Lapin elinvoimaisuus ja elinkeinoelämän rakenne vaativat kuitenkin monipuolista kieliosaamista. Alueella tarvitaan innovatiivisia keinoja kielten opiskelun kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä kuntarajat ylittävää pro-aktiivista yhteistoimintaa kielikoulutuksen kehittämiseksi. Kieliosaaminen Lapin voimavaraksi – hanke pyrkii löytämään ratkaisuja tilanteeseen ja järjestää läänin esi- ja perusasteen sekä toisen asteen aineen- ja kieltenopettajille koulutusohjelman, jossa perehdytään vieraalla kielellä opettamisen (Content and Language Integrated Learning – CLIL) menetelmiin. Hankkeella luodaan uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja saattamalla yhteen kaksi erityyppistä opettajankoulutuksen tarjoajaa (opettajien peruskoulutus / Lapin yliopisto sekä opettajien täydennyskoulutus / Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Lapin kesäyliopisto) sekä vahvistamalla vuoropuhelua koulutuksen tarjoajien ja alueen elinkeinoelämän välillä. Hankkeessa koulutetaan vuosittain 25 opettajaa (yhteensä 50 opettajaa). Jokaiselle hankkeessa olevalle opettajalle järjestetään 10 lähiopetuspäivää, joista 5 päivää voidaan suorittaa ulkomaanjaksolla. Hankeen kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.clil-lapland.fi/ (sivut aukeavat heinäkuussa 2010) Hankkeen projektipäällikkönä toimii koulutuspäällikkö Juho Mutka Lapin kesäyliopistosta ja projektin koordinaattorina koulutussuunnittelija Tuula Asikainen Lapin kesäyliopistosta.
 Aikataulu: 15.1.2010 - 31.12.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: Lapely/609/04.00.05.00/20
 Hallintokunta: Lapin kesäyliopisto
 Projektipäällikkö: Juho Mutka
 Kokonaiskustannukset: 322650
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013