kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Kansalaislähtöinen ja teknologiatuettu sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen - KeSTO

 Kuvaus: Palvelurakenteen uudistus muuttaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä ja edellyttää uusia työmenetelmiä, tietopohjan ja vaikuttavampien toimintatapojen kehittämistä ja voimavarojen uudelleensuuntaamista. Harvaan asutussa Lapissa haasteena ovat pitkät välimatkat, joita voidaan lyhentää teknologiatuetuilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Hankkeessa toimijat oppivat, kokeilevat ja arvioivat kansalaislähtöisiä ja teknologiatuettuja sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja ja palveluprosesseja monitoimijaisessa yhteistyöverkostossa. Lähtökohtana on kuntalaisten osallisuuden ja sukupolvien välisen dialogin lisääminen sekä kansalaisten tarpeisiin vastaavien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Kokemuksellisen oppimisen kautta työntekijät työyhteisöissä ja kylätoiminnassa oppivat teknologiatuettuja toimintamalleja. Yritykset, julkisen perusterveydenhuollon ammattilaiset ja kolmas sektori kehittävät yhteistyötaitoja ja syventävät ammatillista osaamista, ja yliopisto ja ammattikorkeakoulu sidosryhmineen oppivat uusia verkostotyön malleja. KeSTO- hankkeen kehittämistavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännön toimijoiden, hallinnon, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä koulutuksen yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Hanke on liikkeelle lähtö Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja tutkimuskeskukselle, jonka toiminta perustuu kansalliseen KASTE -ohjelmaan.
 Aikataulu: 1.8.2008 - 31.12.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Marita Turulin
 Kokonaiskustannukset: 425000
 Rahoitus: ESR 2007-2013