kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Kansainvälisen kaivosalan asiantuntijaverkoston luominen koulutuksen kehittämiseksi

 Kuvaus: Tässä hankkeessa ensisijaisena tavoitteena on luoda kansainvälinen kaivosalan asiantuntijayhteistyöverkosto ja luoda hyviä käytänteitä. Asiantuntijaverkoston kontaktien avulla kehitetään uutta toimintamallia ja opetuksen sisältöä kaivosalan insinöörikoulutukseen. Verkosto mahdollistaa myös henkilöstökoulutuksen ja osaamisen hankkimisen kaivosalalle. Henkilöstövaihdot ja säännölliset kontaktit kansainvälisiin toimijoihin lisäävät liikkuvuutta, sekä edesauttavat strategisten kumppanien löytämistä. Monien kriittisten raaka-aineiden suhteen olemme EU:ssa vahvasti tuonnin varassa. Kehittämällä kaivosalan osaamista, koulutusta ja asiantuntijaverkostoa olemme kehittämässä ja parantamassa EU-maiden yhteisiä tavoitteita työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kaivannaisalan yritykset ovat kansainvälisiä toimijoita, jotka ovat täyttäneet tyhjiön, joka syntyi kaivosalan alasajamisen seurauksena Suomessa. Alasajamisen välitön seuraus oli kaivosalan koulutuksen häviäminen. Täydennyskoulutuksia ollaan käynnistämässä useilla paikkakunnilla ja Rovaniemellä ja Kemissä on ollut useita erikoistumisopintoja ja kaivosalan työnjohtajakoulutuksia. Kotimaisia verkostoja on jo luotu ja tässä projektissa haetaan kansainvälisiä kontakteja. Hanke liittyy kaivannaisalan ammattikorkeakoulutasoisen insinöörikoulutuksen järjestämiseen syksystä 2013 alkaen. Kaivannaisalan insinöörikoulutuksesta pyritään luomaan kansainvälisesti uskottava ja vertailukelpoinen. Hanke on ylimaakunnallinen kolmen ammattikorkeakoulun, Kajaanin, Kemi-Tornion ja Rovaniemen kanssa yhdessä toteutettava. Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2011 – 31.12.2013 ja sen tuloksena saadaan uusi koulutuskokonaisuus Insinöörin (AMK) – tutkintoon osana täysin uutta, verkostomaista, resursseja säästävää ja laajaa aluevaikutusta hakevaa toimintatapaa Kajaanin, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteistyössä. Tässä hankkeessa on tavoitteena luoda verkostot kansainvälisiin toimijoihin, hakea asiantuntemusta koulutuksen sisällön suunnitteluun ja markkinoida omaa asiantuntemusta.
 Aikataulu: 1.11.2011 - 31.12.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
Rantavitikan kampus
 Projektipäällikkö: Lauri Saarelainen
 Kokonaiskustannukset: 188902
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013