kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

KV-osaaja


 Kuvaus: Tämä hanke on rinnakkaishanke ESR/TL3- hankkeelle LKKKn kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen ja rakenteiden kehittäminen. Kokonaishankkeen tavoitteena on aluekehityksen tukeminen edistämällä lappilaisen kansainvälistymistä ja tuomalla pk-yrityksiä ja työelämää mukaan kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. (LKKK)toimii kansainvälisen t&k-toiminnan moottorina alueella. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa lappilaisten korkeakoulujen t&k-toiminnan laatua ja korkeakoulujen kilpailukykyä. Hankkeen tarkoituksena on LKKKn T&K toiminnan kv-osaamisen vahvistaminen sekä LKKK:n kv-prosessien yhtenäistäminen. Vahvistetaan LKKK:n sisäistä sekä ulkoista yhteistyötä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Tämä ESR hanke toteuttaa käytännön benchmarkkaus ja opintomatkat, jotka tukevat päähankkeen tuloksia: 1. Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulujen käytännöt sekä hyvät käytännöt ulkopuolelta hanketoiminnassa on tunnistettu (State-of-the-art) 2. Ehdotus kansainvälisen hankeosaamisen toimintamallista LKKK:ssa 3. Kansainvälisen hanketoiminnan mallia kehitetään edelleen Näiden benchmarkkaus ja opintomatkojen avulla kv-hanketoiminnasta ja T&K toiminnasta vastuussa olevan kehittämishenkilöstön kokemukset ja sen kautta osaaminen eri käytänteistä kv-hanketoiminnan organisoimisesta lisääntyy. Tämä tuo lisäarvon kehitettäessä omaa LKKKn kv-osaajapoolia ja toimintamallia.
 Aikataulu: 1.8.2009 - 31.7.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
InnoRamk
 Projektipäällikkö: Kristiina Jokelainen
 Kokonaiskustannukset: 44017
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013