kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Ilmaisin- ja tiedonkeruuteknologian kehittäminen

 Kuvaus: Lappi ja Rovaseutu tarvitsevat mittaamiseen, tiedonsiirtoon ja tiedonkeruuseen liittyvää osaamista, jotta alueen strategian mukaisia osaamisalueita voidaan tukea ja laajentaa. Tätä osaamista tarvitaan mm. kylmätestauksessa, ajoneuvotestauksessa sekä erilaisessa hanketoiminnassa, mitä alueelle on kehitetty, kuten Testing Lab -hankkeessa, mikrobiologian ja erikoiselintarviketeknologian kehittämishankkeissa samoin RAMKin muissa käynnissä olevissa hankkeissa (Lihashallintastudio, Arctic Power, Lämpöpumppujen testausasema, plab). Lukuista mittaamiseen liittyvät ongelmat projekteissa ovat tuoneet esille osaamisen ja mittausvälineistön puutteellisuuden. RAMK on ollut mukana kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa on törmätty samoihin ongelmiin ja joissa on kehitetty ratkaisuja ja osaamista, mitä halutaan nyt siirtää tälle alueelle. Hankkeen tavoitteena on tiedonkeruu- ja ilmaisintekniikan osaamisen syventäminen ja osaamistarpeiden kartoittaminen Lapin alueella. Hankkeen aikana pyritään kartoittamaan kaikki Lapissa toimivat tahot kuten yritykset, hankkeet, tutkimuslaitokset sekä julkisen sektorin organisaatiot, jotka tarvitsevat toiminnassaan mittaus-, ilmaisin- ja tiedonkeruuteknologiaa. Teknologiaan liittyvät puutteellisuudet ja tarpeet selvitetään. Nykyistä osaamisesta siirretään alueelle osallistumalla hankkeisiin ja tekemällä yhteistyötä jo olemassa olevien kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen aikana laaditaan hankesuunnitelma osaamisverkostolle ja mahdollisille laboratorioille, missä on riittävä osaaminen ja varustus palvella alueen kehityshankkeita ja elinkeinoelämää ilmaisin-ja tiedonkeruuteknologiassa. hankkeessa luodaan pohja pysyvälle yhteistyölle eri toimijoiden välillä.
 Aikataulu: 1.2.2004 - 31.12.2005
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LLH-2003-01004/Ha-7
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö: Ari Karjalainen
 Kokonaiskustannukset: 265040
 Rahoitus: ESR