kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Hyvinvointiteknologiaa pelastuksessa, ensihoidossa ja akuuttihoidossa Barentsin alueella (NetWork in Barents Region)

 Kuvaus: Network in Barents Region -projektin tavoitteena on lisätä Barentsin alueen turvallisuutta vahvistamalla pelastuksen ja akuuttihoidon osaajaverkostoa sekä tehostamalla akuuttihoidon koulutusta oppilaitoksissa ja täydennyskoulutuksessa. Osaajaverkosto valmistelee seuraavaan ohjelmakauteen hakemuksen, jolla pyritään harmonisoimaan akuuttihoidon opetusta hyödyntäen virtuaalisia oppimiskeskuksia. Osaajaverkoston tehtävänä on kartoittaa alueensa nykyiset menetelmät ja välineet akuuttihoidon koulutuksessa, jolloin saadaan yhteinen tietoperusta olemassa olevista hyvistä käytänteistä akuuttihoidon koulutuksessa perus- ja täydennysopetuksessa. Kartoituksista saatua tietoa vertaillaan suhteessa hyvin käytäntöjen mahdollisuudesta tukea rajoja ylittävää toimintaa. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuudet ja alueen tarpeet perustaa akuuttihoidon virtuaalisia oppimiskeskuksia. Kartoitukset yhtenäistävät alueen tiedollisen tason akuuttihoidon opetusmenetelmistä ja -välineistä sekä toimivat hankehakemuksien pohjainformaationa.
 Aikataulu: 1.3.2007 - 31.3.2008
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Paula Poikela
 Kokonaiskustannukset: 246447
 Rahoitus: Interreg III A