kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

HoitoSpotti - Hoitoprosessien autenttiset videosimulaatiot

 Kuvaus: Terveysalan ammattitaidon ylläpito vaatii jatkuvaa tiedon ja taidon päivittämistä, jotta voidaan vastata asiakkaiden/potilaiden palvelutarpeeseen terveydenhuollon muutoksessa. Samalla kunnallisen sektorin työntekijöistä merkittävä osa on lähestymässä eläkeikää. Vuoteen 2015 mennessä 65-74-vuotiaiden osuuden arvioidaan kasvan noin 25% vuodesta 2010 (Rovaniemen ikäohjelma vuoteen 2020: Ikäpoliittinen strategia). Ongelma tiedostetaan talouden näkökulmasta, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt osaamispääoman häviäminen työpaikoilta sekä työntekijöiden hiljaisen osaamisen tunnistaminen ja sen hyväksi käyttäminen tulevaisuuden osaamistarpeiden muuttumisen tukena. HoitoSpotti hankkeen tavoitteena on kehittää lähestymistapoja parantamaan koulutuksen työelämävastaavuutta terveydenhuollon toimintaympäristössä. Tähän pyritään yhdistämällä simulaatiokoulutukseen autenttista (esim. oikeasta leikkauksesta kuvattua) videomateriaalia asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisten vuorovaikutuksesta hoitoprosessissa. Videomateriaalin tuottaminen autenttisista tilanteista tallentaa ammattilaisen hiljaiseen tietoon perustuvaa toimintaa ja näyttöön perustuvaa toimintaa, jolloin tallennetun materiaalin lähtökohta on käytännön elämästä. HoitoSpotti on esiselvityshanke, jonka tavoitteena on selvittää edellytykset autenttisten videoiden kuvaamiselle sekä niiden hyödyntämiselle terveysalan täydennyskoulutuksessa ja peruskoulutuksessa.
 Aikataulu: 1.3.2011 - 31.10.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Outi Tieranta
 Kokonaiskustannukset: 35096
 Rahoitus: