kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Forests as a resource for sustainable development and spatial planning in the Baltic Sea Region - BALTIC FOREST

 Kuvaus: Yleistavoitteena on vahvistaa metsätalouteen perustuvaa alueellista kestävää kehitystä Itämeren alueella aikaansaamalla monitavoitteellista ja eri toimijoita yhdistävää kansainvälistä yhteistyötä. Strateginen päätavoite on turvata metsäsektorin kestävyys ja edistää metsäsektorin osuutta aluekehityksessä ja maankäytössä. Päätuloksia ovat mallimetsäkonseptin kehittäminen kohtaamaan alueelliset kehittämistavoitteet ja pienmetsätalouden edistäminen. Tavoitteet: 1)Metsien käyttöä koskevan ymmärryksen lisääminen BSR maissa, 2)Osaamistason kohottaminen 3)Vuorovaikutuksen lisääminen metsäsektorin sisällä 4)Bioenergian käytön edistäminen 5)Rajat ylittävä pienen ja keskisuuren yritystoiminnan verkostoituminen yrittäjyyden edistämiseksi 6)High-tec ympäristöteknologian ja kestävän metsätalouden osaamiskeskusten edistäminen 7)Metsien monikäytön edistäminen 8)Maataloudesta vapautuneen maan metsittämisen uudet ratkaisut 9)Tietoperustan vahvistaminen koskien kansallisia, kansainvälisiä ja EU metsästrategian mukaisia aloitteita 10)Mallimetsien perustaminen BSR alueella Peruslähestymistapana on nähdä metsäsektorin hyödykkeet ja palvelut yhtenä kokonaisuutena ml. metsätalouden toimijat, viranomaiset, tutkimus, koulutus, metsäteollisuus, markkinointi sekä poliittiset ulottuvuudet. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on tarpeen, jotta voitaisiin ymmärtää metsien taloudellinen merkitys ja niiden mahdollisuudet aluekehitykselle samoin kuin innovatiivisille ratkaisulle edistää paikallista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä vakautta ja elinvoimaisuutta.
 Aikataulu: 1.1.2006 - 31.12.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 Projektipäällikkö: Jouko Saraniemi
 Kokonaiskustannukset: 116692
 Rahoitus: EAKR