kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Eurooppalaisen osaamisen hyödyntäminen matkailun tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä

 Kuvaus: Suomi on osa globaaleja matkailumarkkinoita ja erityisesti osa eurooppalaista toimintaympäristöä. Matkailuinstituutin päämääränä on tehdä kansainvälisesti vaikuttavaa matkailualan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä palvella kansainvälisiä matkailualan organisaatioita. Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi tarvitaan kansainvälistä verkostoa, johon liittymällä ja osallistumalla voidaan huippuosaamista tuoda omalla alueelle hyödynnettäväksi ja jotka kautta toisaalta päästään välittämään omaa osaamista alueelta ulospäin. Tuloksellisuuden kannalta keskeistä on verkoston toimijoiden osaamis- ja laatutaso sekä sitoutuminen verkostossa toimimiseen. Tässä hankkeessa matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutille luodaan matkailualan tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioista koostuva kansainvälinen ydinverkosto (strategiset kumppanuudet), joka hankkeen jälkeen laajennetaan toimintokohtaiseksi kansainvälisten toimijoiden verkostoksi (esim. Tirolin alue ja Skotlanti). Ydinverkoston kautta saadaan matkailualan osaamista hankittua alueella hyödynnettäväksi ja vastaavasti verkoston kautta. 1. Verkoston luominen aloitetaan arvioimalla konsernin toimijoiden olemassa olevien yhteistyökumppaneiden sekä uusien potentiaalisten yhteistyökumppaneiden sopivuus MTI:n strategisiksi partnereiksi suhteessa instituutin painopisteisiin ja tavoitteisiin. 2. Em. arvioinnin perusteella valitaan benchmarking-kohteiksi tutkimus-, koulutusorganisaatiot, jotka katsotaan merkityksellisiksi matkailun tutkimuksen ja koulutuksen sekä lappilaisen matkailuosaamisen kehittämisen kannalta. 4. Suunnitellaan arvionti/benchmarkkausprosessi (toteutustapa, aikataulut, tiedonkeruu, raportointi). Jokaiselle matkalle osallistuu 3 matkailun asiantuntijaa eri koulutusasteilta, yksi matkailuelinkeinon edustaja ja/tai LEO:n edustaja sekä matkailun kehittämisestä vastaava virkamies sekä projektipäällikkö. Matkojen kesto on 3-4 vrk kohteesta, ohjelmasta ja kohteen sijainnista riippuen. 5.Tutustutaan kahden mahdollisen strategisen partnerin toimintaan esim. Tirolin ja Skotlannin alueet 6.Kerätään materiaalia ja havaintoja kohteesta niille määriteltyjen edellytysten (kriteerien)perusteella ja verkostolle asetettuihin tavoitteisiin peilaten 7. Käyntien tulokset koostetaan, analysoidaan, arvioidaan ja laaditaan johtopäätökset. 8. Laaditaan sopimusluonnokset yhdessä taustaorganisaatioiden kanssa niiden hallintoelimissä hyväksyttäviksi. 9. Yhteistyö käynnistetään osana MTIn ja sen ydinorganisaatioiden perustoimintaa. 2010 1. Suoritetaan loput benchmarkkausvierailuista (3-4 kpl) 2. Kootaan käyntien tulokset ja tehdään yhteenvedot sekä valinnat strategisiksi partnereiksi. 3. Esitellään tulokset taustaorganisaatioille ja integroidaan verkosto perustoimintaan. 4. Hankkeen lopettamisen toimet.
 Aikataulu: 1.5.2009 - 28.2.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LLH-2008-01975/Ha-7
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Palvelualat
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
 Projektipäällikkö: Lahja Karjalainen
 Kokonaiskustannukset: 140000
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013