kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Esteettömyys liikunta- ja luontomatkailussa: Esiselvitys ja toimeenpanosuunnitelma koulutus- ja tuotteistamishankkeesta


 Kuvaus: Hankkeen päähakija on Lapin yliopisto / Kasvatustieteiden tiedekunta. Ulkomaisten matkailijoiden määrä on vähentynyt Lapin matkailussa, vaikka kotimaisten matkailijoiden määrä onkin pysynyt ennallaan tai jopa kasvanut. Suurten ikäluokkien vanhentuessa on erilailla liikuntarajoitteisten matkailijoiden määrä voimakkaasti kasvussa. Tässä kohderyhmässä on paljon taloudellista potentiaalia ja halua matkustaa kotimaassa. On tärkeää, että matkailukohteet saadaan vastaamaan tähän kasvavaan tarpeeseen. Suomessa on arvioitu olevan noin 250.000 erityisliikuntapalveluja käyttävää henkilöä. Euroopan tasolla Eurostatin ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä 6,5 % väestöstä (n. 24,5 miljoonaa henkilöä) on vakavasti vammautuneita. Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan strategiassa mainitaan inklusiivisuus, jonka suuntaan myös liikunta- ja luontomatkailun esteettömyyttä voidaan kehittää. Liikuntarajoitteisia ei tule sulkea matkailupalveluiden ulkopuolelle eikä rajata omiin, vain liikuntarajoitteisille tarkoitettuihin toimintoihin. Inklusiivisessa esteettömässä liikunta- ja luontomatkailussa kaikille osallistujille taataan omien edellytysten mukaan mahdollisuus liikunta- ja luontokokemuksiin. Hankkeen esiselvityksen ja toimeenpanosuunnitelman avulla voidaan kartoittaa liikunta- ja luontomatkailupalveluiden esteettömyyttä. Tällä on välitöntä vaikutusta liikuntarajoitteisille tarjottavien matkailupalveluiden laatuun. Liikuntarajoitteisten matkailijoiden liikunta- ja luontokokemukset monipuolistuvat ja palvelut tulevat turvallisemmiksi. Moniaistiset kokemukset ja elämykset mahdollistuvat. Varsinaisessa hankkeessa tuloksia voidaan arvioida palveluiden käyttäjille ja tarjoajille suunnatuilla palautekyselyillä. Esiselvityksen ja hankesuunnitelman yhteydessä valmistuvia koulutuskokonaisuuksia voidaan käyttää yritysten ja matkailun toimijoiden perus- ja täydennyskoulutuksessa. Suunnitteilla olevaan liikunta- ja luontomatkailun maisteriohjelmaan tarjotaan viiden opintopisteen koulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuudet pilotoidaan ja ajetaan sisään uuden hankkeen avulla, johon laaditaan tämän projektin aikana hankesuunnitelma.
 Aikataulu: 1.7.2010 - 31.3.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LAP/959/05.02.07/2010
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Jaana Huovinen
 Kokonaiskustannukset: 236820
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013