kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Elinkeinolähtöinen t&k -toiminta osana alueellista innovaatiojärjestelmää

 Kuvaus: Alueellisen innovaatiotoiminnan tehostaminen edellyttää voimallista panostusta yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämisohjelmien luomiseksi ja koordinoimiseksi keskeisille toimialoille. Alueellisen innovaatiotoiminnan mallissa lähtökohtana on alueen toimijaverkoston kytkeminen osaksi yritysten tuotekehitys- ja yleistä liiketoiminnan kehittämistä. Hankkeessa luodaan kolmelle valitulle toimialalle laajat yrityslähtöiset t&k -ohjelmat ja luodaan toimivat yhteistyö- ja kehittämisverkostot, jotka ohjelmia toteuttavat. Toimialoiksi on valittu alueen strategioiden keskeiset painopistealueet, jotka ovat tällä hetkellä jo riittävän ”kypsiä” innovaatiojärjestelmän mukaiseen toteuttamiseen (toimialoilla riittävä yrityskanta, olemassa oleva koulutus- ja tutkimustoiminta, laajemmat kehittämisstrategiat, sisältyvät toimialoina rahoitusohjelmiin). Toimialat ovat 1. ICT, erityisalueena tietoturvallisuus 2. Palveluliiketoiminta, erityisalueena matkailu ja elämystalous 3. Elintarviketeknologia, erityisalueena elintarvikealan tuotekehitys Hankkeeseen palkataan kolme tutkimusyliopettajaa, joiden tehtävänä on suunnitella ja koordinoida toimialojensa T&K-toiminnan kehittämistä alueellisen innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Hankkeen tuloksena syntyy toimialoille monialaiset ja monitoimijaiset yritysten tarpeiden pohjalta suunnitellut t&k-ohjelmat, joita toteuttavat alueen keskeiset korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset yhteistyössä. Merkittävä rooli on myös tutkimustulosten hyödynnettävyyden ja kaupallistettavuuden edistämisellä. Lopullisena tavoitteena on lisätä osaamista alueella ja sitä kautta saada kanavoiduksi enemmän t&k-rahoitusta alueen yritysten kehittämistoimintaan. Tätä kautta turvataan osaltaan yritysten kehittymistä, kasvamista ja työllisyyden parantamista.
 Aikataulu: 15.6.2005 - 31.12.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LHH-2005-00729/Ha-7
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
InnoRamk
 Projektipäällikkö: Jouko Tiirola
 Kokonaiskustannukset: 564150
 Rahoitus: ESR