kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Elävä Lappi - Liikunta-,luonto- ja ostosmatkailua tukevien käyttäjälähtöisten liiketoimintapalveluiden kehittäminen - hanke

 Kuvaus: Korkeakouluissa toteutettavan opetuksen kytkeminen soveltavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tämän osaamisen kanavoiminen alueen yrityksien käyttöön on aluekehityksessä toistaiseksi vähän hyödynnetty keino parantaa alueen elinvoimaa, yritysten kilpailukykyä ja T&K-osaamista sekä edistää opiskelijoiden perustamien yritysten syntymistä alueelle. Käyttäjien (asiakkaiden) hyödyntäminen yritysten tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä on liian vähän hyödynnetty voimavara. Käyttäjien tuominen tuotekehitystyöhön jo sen alkuvaiheessa takaa yrityksille mahdollisuudet kehittää ja rakentaa tuotteensa asiakas- ja tarvelähtöisesti. Tämän avulla yritykset pystyvät yhä paremmin vastaamaan markkinoiden haasteisiin. Elävä Lappi- hanke jakaantuu Case 1: Rajalla-På Gränsen ja Case 2.: Ounasvaara Living Lab osahankkeisiin. Hanketta hallinnoi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ovat partnereita. Elävä Lappi-hankkeen aikana kehitetään, pilotoidaan ja vakiinnutetaan käyttäjälähtöinen toimintamalli ja palvelumuotoilun keinoin kehitetään uusia liikunta ja luonto – sekä ostosmatkailunpalveluita. Kehitystyötä tehdään ns. neloskierteellä, jossa toimivat yhteistyössä yritykset ja palvelujen tuottajat, mahdollistajat, kehittäjät ja loppukäyttäjät. Lisäksi Ounasvaara Living Lab –hankeosion tarkoituksena on rakentaa yhteistyössä hankepartnereiden kanssa Ounasvaaran toimijoiden yhteinen sosiaalista mediaa hyödyntävä sähköinen markkinointi- ja myyntialusta.
 Aikataulu: 1.8.2010 - 31.7.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
Ounasvaaran kampus
 Projektipäällikkö: Pia Yliräisänen-Seppänen
 Kokonaiskustannukset: 480000
 Rahoitus: