kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

ENVI -ympäristön rakentaminen

 Kuvaus: Lapin läänin turvallisuudesta puhuttaessa pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimukset tarvitsevat uudenlaista oppimista, ohjaamista ja harjoittelua. Lapin läänin alueella on huomioitava harva asutus, pitkät kuljetusmatkat ja lisääntyvä turistimatkailu. Vaativia käytännön pelastus- ja ensihoitotilanteita tulee suhteellisen harvoin ja taitojen ylläpitäminen ajan tasalla edellyttää yhtenäistä oppilaitosten ja työelämän suunnittelua ja vahvaa erityisosaamista oppimisen, opettamisen ja taitojen ylläpidon kanssa pelastustoimen, ensihoidon ja akuutin hoidon osalta. Uuden teknologian kehittymisen myötä kyetään luomaan aidompia ympäristöjä taitojen oppimiselle ja harjoittamiselle pelastustoimen, ensihoidon ja akuutin hoidon erityisosaamiselle. Envi-ympäristön rakentaminen on yhteydessä laajempaa ESR-rahoitteiseen Envi-osaaminen hankkeeseen. Hankkeessa rakennetaan ja varustetaan ensihoidon ja etävastaanottotoiminnan virtuaalinen ympäristö, joka mahdollistaa akuutin hoidon koulutuksen, taitojen ylläpitämisen ja testaamisen tämän päivän osaamisvaatimuksia vastaaviksi
 Aikataulu: 1.4.2005 - 30.6.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LLH-2004-1940/Ha-7
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Paula Poikela
 Kokonaiskustannukset: 389800
 Rahoitus: EAKR