kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

ENVI -osaaminen (ensihoito, etävastaanotto ja virtuaalisairaala)

 Kuvaus: Pelastustoimen, ensihoidon ja etävastaanoton suunnittelussa on otettava vahvasti huomioon asukkaiden ja matkailijoiden turvallisuus. Erilaiset Lapissa kulkijat voivat joutua ensiapua vaativiin tilanteisiin, esimerkiksi porokolareissa, liikkuessaan moottorikelkalla ja vaeltaessaan tuntureilla tai maastossa talvisin ja kesäisin. Onnettomuustilanteet ja sairastumiset, jotka vaativat nopeaa ensiapua ja ensihoitoa edellyttävät tapahtumaympäristönsä takia myös vahvaa ensihoidollista erityisosaamista ja konsultaatiomahdollisuuksia. Saman henkilön on hallittava erilaisia taitoja tilanteiden vaihtelevuuden takia. Projekti tuloksena syntyvä virtuaalinen osaamisen koulutusmalli (ensihoidon, etävastaanoton ja akuutin hoidon peruskoulutuksen-, täydennyskoulutuksen virtuaaliset opetusohjelmat sekä testauspaketit), joka mahdollistaa terveydenhuoltohenkilöstölle taitojen ylläpidon ja harjoittelun.
 Aikataulu: 1.5.2005 - 31.10.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Paula Poikela
 Kokonaiskustannukset: 583240
 Rahoitus: ESR