kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Arktisen alueen lasten ja nuorten psykososiaalinen hyvinvoinnin 2. osahanke


 Kuvaus: Arktisen alueen lasten ja nuorten psykososiaalinen hyvinvointi -hanke on Lapin yliopiston hallinnoima hanke, jonka toteuttamisen mahdollistaa Interreg IIIA Pohjoisen Kolartic -osaohjelman rahoitus. Yhteistyökumppanina on Rovaniemen ammattikorkekoulun sosiaali- ja terveysala. Yhteistyöosapuolina ovat Murmansk Humanities Institute ja Murmansk State Pedagogical Institute. Vuonna 2004 hankkeeseen liittyivät myös osapuolet Norjasta ja Ruotsista. Hankkeen päämääränä on vahvistaa rajat ylittävää yliopisto-, korkeakoulu- ja kouluyhteisöjen/lasten ja nuorten parissa toimivien yhteistyötä. Tarkoituksena on kehittää lasten ja nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin tarpeet ja ongelmat tunnistava ja hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva verkostopohjainen toimintamalli Barentsin alueelle. Hankkeen periaatteina korostuvat moniammatillisuus ja monitieteellinen asiantuntijuus (kasvatustiede, lääketiede, hoitotiede, sosiaalityö ja poliisitoimi). Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala osallistuu yhteistyökumppanina. Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön osuus on osallistua projektin tutkimusosuuteen, kouluikäisten psykososiaalisen hyvinvoinnin interventioihin sekä koulutukseen ja seminaareihin. Arktisen alueen lasten ja nuorten psykososiaalinen hyvinvointi -hankkeen II osavaihe toteutetaan ajalla 2004 -2006. II vaiheessa toteutetaan interventioita ja niiden arviointia sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien mallien arviointia ja vakiinnuttamista. Tällöin toteutetaan kouluyhteisöjen psykososiaalisen hyvinvoinnin kartoitus, toimivien mallien vakiinnuttaminen ja raportointi. Keskeistä on toimiminen moniammatillisissa tiimeissä, koulutustoiminta ja yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen venäläisten, norjalaisten ja ruotsalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
 Aikataulu: 15.4.2002 - 30.11.2006
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:  
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Eiri Sohlman
(016) 341 2491
 Kokonaiskustannukset: 1040564
 Rahoitus: EAKR