kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

ArctiChildren InNet ESR

 Kuvaus: Lapin korkeakoulukonsernin toteuttama ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alayksikön hallinnoima ArctiChildren InNet 2011-2012 -hankkeen (Sosiaalisen median mahdollisuudet kouluikäisten terveysviestinnässä tavoitteena nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen edistäminen) päämääränä on tuottaa monitieteellisessä ja moniammatillisessa verkostoyhteistyössä yhteinen kokemuksellinen tietoperusta (myös asenteellisella tasolla) ja kouluikäisten terveysviestintäsivusto käyttöön otettavaksi mukana olevien pilottikuntien lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen erityisenä tavoitteena on nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen tukeminen. ArctiChildren InNet -hanke toteutetaan osana Lapin Innovaatio -ohjelman Hyvinvoinnin Lapin Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistoimintaa. Korkeakoulukonsernin hanketoteuttajina ovat Rovaniemen amk:n hyvinvointialojen lisäksi Kemi-Tornion amk:n sosiaali- ja terveysala ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekunnat sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiaine. Yhteistyöhön tulee mukaan lappilaisia pilottikouluja niin maaseutu- kuin kaupunkialueelta. Hankkeessa ovat mukana Kemin ja Rovaniemen kaupungit sekä Inarin, Sallan ja Ranuan kunnat. Nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä palveluverkko ei hyödynnä vielä riittävästi uusia vuorovaikutteisia medioita, joita nuoret käyttävät päivittäin. Toisaalta 13-17 -vuotiaista nuorista joka kolmas hakee apua keskustelupalstoilta, joissa apua ei ole tarjoamassa koulutettu ammattilainen vaan muut keskustelupalstan käyttäjät. Vertaistuki ei kuitenkaan aina vastaa ammattiauttajien tarjoamaa auttamisen asiantuntijuutta. Sosiaaliset mediat ovatkin asettaneet ammattihenkilöt ja vanhemmat uusien haasteiden eteen, sillä perinteisen palveluverkon lisäksi tarvitaan uusia vuorovaikutteisia medioita, joiden kautta tietoa ja tukea tarvitsevat nuoret tavoitetaan. Sosiaalisen median ympäristöt luovat nuoria kiinnostavan kanavan keskustella terveydestä. Se mahdollistaa toimijoiden ryhmäkommunikaation, yhteismielipiteiden muodostamisen ja tietämyksen jakamisen, ts. sisällön tuottajina toimivat yhä enemmän nuoret itse - kuitenkin niin, että ammattihenkilöstön tuki on aina tarvittaessa saatavilla. Osallisuus, yhteisöllisyys ja voimaantuminen muodostuvat silloin toimijuuden ydinkäsitteiksi. Lähtökohdaksi hankkeen kehittämistyössä nouseekin kysymys, minkälaisin menetelmin se tehdään jotta yhteisöllisyys ja kommunikointi tukevat aidosti nuorten positiivisia terveyskokemuksia ja elämänhallintaa. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminnassa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Minkälaisia sosiaalisen median ympäristöjä voidaan tuloksellisimmin hyödyntää kouluikäisiä koskevassa terveysviestinnässä? 2. Minkälaisia sisältöjä / käytänteitä voidaan parhaiten siirtää sosiaalisen median ympäristöihin kun tavoitteena on nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen edistäminen?
 Aikataulu: 1.9.2011 - 30.9.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
Ounasvaaran kampus
 Projektipäällikkö: Eiri Sohlman
 Kokonaiskustannukset: 253770
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013