kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Alueellinen innovaatiojärjestelmä - Tunturi Lapin Ruralpolis

 Kuvaus: Projektin toimijoita ovat Tunturi-Lapin pienet, erikoistuneet luonto-, kulttuuri- ja maaseutuyritykset (yritysverkostot), elinkeinojen kehittäjät, Tunturi-Lapin alueen kunnat, seutukunta, oppilaitokset, Lapin ammattikorkeakoulut, Lapin yliopiston tiedekunnat ja Lapin yliopiston aluepalvelut. Välillisesti kohderyhmänä ovat, Ruralpolis -toimintamallin vakiinnutettua, Tunturi-Lapin asukkaat, opiskelijat ja muu elinkeinoelämä. Toiminnan jalkauttamisen myötä kohteina ovat muut Lapin kunnat, seutukunnat, matkailuyritykset ja oppilaitokset. Matkailukeskuskeskeisen kehittämisen rinnalla tarvitaan pienten, erikoistuneiden / erikoistuvien yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Tunturi-Lapin luonto-, maaseutu- ja kulttuurimatkailun tuotekehitys- ja palvelukeskuksen (Ruralpolis) toiminnan valmistelulla (palvelusuunnittelu, verkoston rakentaminen ja sopimukset, resurssisuunnittelu sekä toiminnan pilotointi) tähdätään dynaamisen innovaatioympäristön luomiseen. Hanke toimii samalla alueellisen innovaatiojärjestelmän pilottina. Ruralpoliksen toimintamallin avulla tunnistetaan mm. alueelliset em. yritysten (liike)toiminnalliset tutkimus- ja kehittämis- sekä koulutustarpeet. Ruralpolistoimintamalli tunnistaa alueelliset kehittämistarpeet sekä auttaa alueen yrityksiä sekä muita toimijoita kehittymään yhteistyössä. Innovaatioympäristössä eivät kehity ainoastaan toimijaverkoston yksittäiset toimijat (esim. Tunturi-Lapin alueen yritykset), vaan koko verkosto (aluekehitystyötä ja -tutkimusta, innovointia ja koulutusta tuottavat toimijat). Aluekehitys- ja innovaatiopalvelut kehittää hankkeen aikana Ruralpolis -toimintamallin ja selvittää Ruralpoliksen toimintakenttään liittyvät alueelliset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Toimintamallin ja T & K -tarpeiden selvittäminen toteutetaan innovaatioympäristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset toimijat. Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut selvittävät alueelliset koulutustarpeet yhteistyössä Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen kanssa. Koulutustarpeiden lisäksi esiselvityshankkeessa selvitetään millaiset eri vaihtoehtoisten koulutusmenetelmät ja -toimenpiteet soveltuvat kohderyhmien tarpeisiin. Koulutus- ja osaamistarpeiden analysoinnin jälkeen selvitetään, miten ammattikorkeakoulut (Kemi-Tornio, Ramk) ja Lapin yliopisto voivat vastata alueen osaamistarpeisiin Tuloksena syntyy Ruralpolis -toimintamalli.
 Aikataulu: 1.8.2006 - 31.10.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
InnoRamk
 Projektipäällikkö: Ari Konu
 Kokonaiskustannukset: 5000
 Rahoitus: ESR