kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

e-Home Health Care@North Calotte


 Kuvaus: Koko projektin kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikääntyneet ihmiset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun osaprojektin toiminta keskittyy kotona asuvien ikääntyvien ihmisten ja heidän omaishoitajiensa ympärivuorokautista selviytymistä koskevien tarpeiden kartoittamiseen mm. Care- ohjelmaa apuna käyttäen. Samalla testataan mobiiliyhteyksiä sekä Care- ohjelman toimivuutta laadittaessa kotona asuvan ikääntyneen ihmisen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa. Kartoituksen pohjalta toteutetaan laaja-alaisia, yksilöllisiä kuntouttavia ohjaus- ja neuvontapalveluja, joihin sisältyy esim. kuvannettuja kuntoutusohjeita. Palveluihin sisällytetään myös ennaltaehkäisevä terveysneuvonta ( esim. jalkojen omahoito-ohjeet, ravitsemusneuvonta, liikkumiseen liittyvät ohjeet)ja tarvittaessa erilaista tieto- ja viestintäteknologian välineistöä. Projektissa toimii moniammatillinen opiskelijaryhmä. Opiskelijat voivat suorittaa projektissa opinnäytetyön tai ammatillisia opintojaan, jotka voivat olla teoriaopintoja tai ohjattua harjoittelua. Toiminta tapahtuu Ranualla ja Rovaniemen seudulla. Projektiin osallistuville tarjotaan tarvittavaa tieto- ja viestintäteknologiakoulutusta. Lisäksi kirjoitetaan toimintaa koskeva tutkimus- ja projektiraportti. Tuloksia esitellään seminaareissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
 Aikataulu: 1.1.2004 - 31.12.2005
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: 2004-04-20
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö:
 Kokonaiskustannukset: 99750
 Rahoitus: EAKR