kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Snow & Ice Methods. Lumi- ja jäärakentamisen tutkimus- ja ohjeistushanke

 Kuvaus: SNOW AND ICE METHODS Tausta Pohjoisessa toimiville matkailuyrittäjille lumi- ja jäärakentaminen ja siihen liittyvät palvelut ovat tärkeä ja kasvava toiminnan osa-alue. Uusia rakentamismenetelmiä on kehitetty, mutta systemaattista tutkittua tietoa rakenteiden kestävyydestä ja turvallisuudesta on vain vähän. Myös lumi- ja jäärakentamisen taloudellisuutta on kehitettävä. Tavoitteet ja tulokset Hankkeen päätavoitteena on lumi- ja jäärakentamisen turvallisuuden ja taloudellisuuden optimointi. Hankkeen välittöminä tavoitteina on: 1. Tuottaa alan toimijoille tutkittua tietoa lumi-, jää- ja yhdistelmärakenteiden kestävyydestä ja muodonmuutoksista Suomen olosuhteissa 2. Päivittää lumirakennusohjeet vastaamaan nykyisin käytössä olevia rakennusmenetelmiä. 3. Laatia uudet jää- ja yhdistelmämateriaalien rakentamisohjeet. 4. Kehittää lumi-, jää- ja yhdistelmärakennusmenetelmiä ja -välineistöä Hankkeen tuloksina saadaan: 1. Uusi tutkittu tieto (kansainväliset ja kansalliset tieteelliset ja ammattijulkaisut, opinnäytteet ja projektityöt) 2. Päivitetyt lumirakennusohjeet sekä uudet ohjeet jää-, jääsohjo- sekä yhdistelmärakenteiden suunnittelua varten 3. Välittömät tulokset yritysten käyttöön 4. Uudet työmenetelmät ja välineet 5. Alan toimijaverkoston yhteistyön tiivistyminen 6. Näkyvyys alueellisissa ja valtakunnan medioissa Hyödyntäminen Ensisijaisina hyödynsaajina ovat lumi- ja jäärakentamista suunnittelevat ja toteuttavat yritykset ja kuntien rakentajat sekä liikennepaikkojen kunnossapidosta vastaavat tahot. Tuloksista hyötyvät myös lumi- ja jäärakennusten käyttäjät, viranomaiset ja oppilaitokset. Tehtävät ja käytettävät menetelmät 1. Nykyisten lumirakennusohjeiden toimivuus selvitetään mittausten avulla yritysten rakennuskohteissa. 2. Jää- ja yhdistelmärakenteiden kestävyys arvioidaan vastaavalla tavalla kohteina olevissa rakennuskohteissa. 3. Kenttäkokeiden lisäksi tehdään vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa koesarjat lumen, jään ja yhdistelmämateriaalien mitta- ja muotomuutoksista eri sääolosuhteissa koejakson aikana. 4. Laaditaan tuotettuun tietoon perustuvat matemaattiset ennustemallit lumi-, jää- ja yhdistelmärakenteiden kestävyydestä ja muodonmuutoksista 5. Kehitetään erilaisille rakenteille suunnittelu- ja mitoitusmenetelmät ja -periaatteet sekä laskentamallit. 6. Päivitetään olemassa olevat lumirakennusohjeet ja luodaan ohjeistus jää- ja yhdistelmärakenteille 7. Kehitetään lumi-, jää- ja yhdistelmärakenteiden työmenetelmiä ja välineitä. 8. Julkaistaan tulokset ja tiedotetaan niistä sidosryhmille sekä suurelle yleisölle. Toteutusmalli Hankkeen koordinaatiosta sekä rakennus- ja mittausteknologian asiantuntijuudesta vastaa RAMK. Lumi- ja jääarkkitehtuuriasiantuntijana on Lapin yliopisto. Kenttätutkimus toteutetaan yritysten lumi- ja jäärakennuskohteissa, jolloin uusi tieto siirtyy yritysten käyttöön välittömästi. Hanke muodostaa parin Lumen ja jään taito -koulutushankkeelle.
 Aikataulu: 1.8.2008 - 31.12.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LLH-2008-00426/Ha-7
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö: Kai Ryynänen
 Kokonaiskustannukset: 291656
 Rahoitus: EAKR 2007-2013