kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Paikannuslaitteiden käytettävyys ja tekninen toimivuus maastoliikenteessä kylmissä oloissa

 Kuvaus: Paikannuslaitteiden käyttö helpottaa suuresti viranomaisten työtä. Esimerkiksi poliisi, puolustusvoimat, rajavartijat sekä pelastusviranomaiset käyttävät paikannuslaitteita maastossa usein vaikeissa sääolosuhteissa. Eri viranomaiset ovat kehittäneet ja testanneet paikannuslaitteita todellisissa käyttöolosuhteissa. Paikannukseen käytettävien mobiililaitteiden käytettävyys ja käytön turvallisuus ajon aikana, riittävä virran saanti ja luotettava toiminta erilaisissa ympäristöolosuhteissa ovat kuitenkin osoittautuneet kriittisiksi tekijöiksi, jotka vaativat lisää selvittämistä. Hankkeen päämääränä on parantaa maastoliikenteen turvallisuutta. Tavoitteena on arvioida erityyppisten paikannukseen käytettävien laitteistojen käytettävyyttä ja teknistä toimivuutta työkäytössä maastoliikenteessä kylmissä oloissa. Testattaviksi laitteiksi valitaan erityyppisiä mobiileja paikannuslaitteita. Testit tehdään systemaattisin menetelmin sekä laboratorio- että todellisissa käyttöolosuhteissa Rovaniemen ammattikorkeakoulun Arctic Power testausympäristössä, testausalustana on moottorikelkka. Eri viranomaiset toimivat koekäyttäjinä hankkeen aikana, jolloin heillä on mahdollisuus myös vaihtaa keskenään kokemuksia paikannuslaitteiden käytettävyydestä omissa työtehtävissään. Hankkeen tuloksena syntyy arvio erityyppisten paikannuslaitteiden käytettävyydestä ja toimintavarmuudesta erilaisissa olosuhteissa. Tulosten perustella annetaan suositukset maastoajoneuvoissa käytettävien paikannuslaitteiden ja niiden suojauksen sekä maastoajoneuvoihin integroitavien käyttöliittymien suunnitteluun. Käyttäjille laaditaan ohjeistus paikannuslaitteiden käyttöön maasto-olosuhteissa kylmissä oloissa. Tuloksia voidaan hyödyntää työsuojelussa ja tuotekehitystyössä. Tutkimusraportin lisäksi tulokset julkaistaan sidosryhmille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa. Tuloksista kirjoitetaan artikkelit työsuojelu- ja tekniikan alan julkaisuihin.
 Aikataulu: 1.11.2005 - 31.12.2006
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: VM 18/37/2005
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö:
 Kokonaiskustannukset: 60000
 Rahoitus: Muu