kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Matkailukiinteistöjen energiaratkaisut

 Kuvaus: Rovaniemen ammattikorkeakoulun tuotantoalojen kampuksen tavoitteena Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö -hankkeessa on ollut parantaa Lapin yrittäjien ja asukkaiden tietoisuutta Lapin maakunnan alueella hyödynnettävissä olevasta bioenergiapotentiaalista, bioenergian käytön lisäämisestä, bioenergiaan liittyvästä elinkeinotoiminnasta, sekä lisäämään ja säilyttämään alaan liittyviä työpaikkoja Lapissa. Hankkeen ensimmäisessä toteutusvaiheessa keskityttiin tutkimaan bioenergian tuotannon ja käytön lisäämistä matkailukäytössä sekä parantamaan matkailukiinteistöjen energiatehokkuutta tutkimustöiden kautta saatavien tulosten kautta. Hankkeen tavoitteena oli vastata Lapin Bioenergiaohjelma 2009 – 2013 hankkeen maakunnallisiin energiansäästön ja bioenergian käytön lisäämiseen tähtääviin tavoitteisiin. Hankkeen ensimmäisessä toteutusvaiheessa pyrittiin parantamaan matkailukiinteistöjen energiatehokkuutta suorittamalla kiinteistöjen kuntotutkimus ja selvittämällä teoreettista ja todellista energiankulutusta. Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö -hankkeen toisessa toteutusvaiheessa [TBK] Matkailukiinteistöjen Energiaratkaisut -hankkeessa jatketaan vuoden 2010 aikana aloitettuja matkailukiinteistöjen energiankulutuksen tutkimusta tarkemmalla tasolla, tavoitteena selvittää kiinteistösähkön osuus matkailukäytössä olevien majoituskiinteistöjen sähkönkulutuksesta ja energiankulutuksen todellinen jakautuminen kuukausitasolla. Energiankulutusta on tavoitteena seurata jatkuvilla mittauksilla vähintään yhden kalenterivuoden ajan ja verrata käyttöasteen vaikutusta energiankulutukseen. Hankkeessa selvitetään myös matkailun tarpeisiin soveltuvia energiatehokkuutta parantavia kustannustehokkaita toimenpiteitä, joita voitaisiin soveltaa maakunnallisella tasolla laajemmin. Hankkeessa pyritään myös kehittämään matkailuyritysten käyttöön etähallintajärjestelmä, jolla voidaan seurata ja säätää majoituskiinteistöjen lämpötiloja aktiivisesti.
 Aikataulu: 1.3.2011 - 31.5.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
Rantavitikan kampus
 Projektipäällikkö: Mika Vesterinen
 Kokonaiskustannukset: 170000
 Rahoitus: EAKR 2007-2013