kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Tulevaisuuden e-Opettaja

Hankkeen kuvaus

Virtuaaliopetus on muodostunut vähitellen yhdeksi varteenotettavaksi opetusmenetelmäksi. Opetus on kuitenkin vielä yksittäisten opettajien toimintaa ja on hyvin vähän kokemuksia siitä, mitä systemaattinen virtuaaliopetuksen järjestäminen merkitsee opettajan työnkuvaan ja opettajan rooleihin. Esimerkiksi palkkausjärjestelmät ja työaikataulut eivät tue systemaattista virtuaaliopetuksen toteuttamista. Harvoissa paikoissa on myös pohdittu opettajan työn muuttumista siihen suuntaan, että osa opettajista voisi toimia puhtaasti verkkokurssien ohjaajana, osa materiaalin tuottajana ja osa kontaktijaksojen ohjaajana - tai että näissä rooleissa vuoroteltaisiin. Virtuaaliopetuksen jalkautuminen ammattikorkeakoulun toimintaan vaatii näiden asioiden selvittämistä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa virtuaaliopintoihin painottuvia tutkintoja. Hankkeeseen valitaan ammattikorkeakouluista koulutusohjelmat, jotka ovat valmiita kehittämään opetussuunnitelmansa virtuaaliopetuksen lähtökohdista. Hankkeeseen on sitoutettava koulutusohjelman johto, opettajat, tekninen tuki, kirjasto, hallinto, tietohallinto, opintotoimisto ja muut tarvittavat yhteistyötahot.

Hanke koostuu seuraavista osista:

 1. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmien rakentaminen virtuaaliopetuksen ja tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet huomioon ottaen
 2. Opintokokonaisuuksien tuottaminen (käytetään aineisto, jotta virtuaaliamk on tuottanut)
 3. Opettajien taitojen kehittäminen ja erikoistuminen
 4. Opettajien työehtojen läpikäyminen ja virtuaaliopetuksen haasteiden huomioiminen
 5. Eri yhteistyötahojen merkitys määritellään.
 6. Testaus
 7. Raportointi

Hankkeen tulokset

 • Tutkinnon virtuaalitoteutuksen malli (ops, opintojaksot, ohjauskäytänteet)
 • Opettajien roolit
 • Opettajien työmenetelmien muutokset
 • Etätyön vaatimukset - (henkiset, sosiaaliset, tekniset)
 • Tietoa verkko-opetuksen erityisvaatimuksista ja haasteista
 • Uusia ohjausjärjestelmiä ja menetelmiä yhteistyöhön amkien sisällä ja työpaikkojen kanssa
 • Malli toimivasta amk-tutkintojen virtuaalitoteutuksesta

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteuttavat yhdessä useammat ammattikorkeakoulut. Hankkeen projektipäällikkö vastaa toiminnallisesta ohjauksesta ja em. osioiden välisestä yhteen sovittamisesta. Projektiryhmät kootaan koulutusohjelmista ja heidän yhteistyökumppaneistaan. Tavoitteena olisi saada vähintään seitsemän koulutusohjelmaa mukaan hankkeeseen.

Hanke on kolmivuotinen. Ensimmäisenä vuotena hankkeeseen mukaan tulevat laativat yhteisen projektisuunnitelman ja aloittavat opstyön. Henkilöstön koulutustarve
analysoidaan. Toisena vuotena tehdään ensimmäiset pilotit ja kehitetään työmuotoja. Kolmantena vuotena testataan virtuaalikokonaisuuksia.

Yhteistyökumppanit

Laurean ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Virtuaaliammattikorkeakoulu (mukana myös Turun ammattikorkeakoulu).

Aikataulu

1.1.2005-31.12.2007

Rahoitus

Opetusministeriö (tatu-erillisrahoitus)