kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Template for Regional Innovation System as a tool for evening out the regional R&D investment disparities – TeRIS

Projektin tavoitteet

Tutkimus- ja kehitystoiminnan panostusten alueellisten erojen selvittäminen luomalla toimivan alueelliseen innovaatiojärjestelmän malli.

Projektin tarkoitus

 • alueellisten T&K-strategioiden ja ohjelmien kehittäminen
 • T&K-investoinnin lisääminen alueellisesti
 • julkisen ja yksityisen T&K-investoinnin integroinnin kehittäminen
 • rakennerahastojen tehokkaampi hyödyntäminen T&K-investointien rinnalla

Kohderyhmä

Alueen pk-yritykset

Tärkeimmät toimenpiteet

 • tiedonkeruu ja analyysit
 • alueelliset työpajat
 • kansainväliset työpajat
 • tiedonvaihto pk-yritysten, viranomaisten ja muiden innovaatiojärjestelmän toimijoiden kesken
 • suositusten tuottaminen
 • pk-yritysten neuvonta, mentorointi ja ohjaus
 • tulosten levittäminen

Tulokset

 • strategia-asiakirjoja, joissa käytännön toimenpide-ehdotuksia
 • vertailevaa tutkimusta hyvistä ja huonoista käytännöistä alueiden välillä
 • strategia- ja ohjelmaesityksiä
 • malleja ja menetelmiä päätöksentekijöille
 • pk-yritysten rohkaiseminen osallistumaan t&k-toimintaan

Koordinaattori

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Partnerit

 • Rovaniemen AMK
 • Rovaniemen Kehitys Oy
 • Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry
 • Trenton yliopisto, Italia
 • Trenton autonomisen alueen aluehallinto (Provincia Autonomia di Trento), Italia
 • Länsi-Makedonian aluehallinto, Kreikka
 • Länsi-Makedonian alueen kehitysyhtiö, Kreikka
 • Zeus Consulting, Kreikka

Aikataulu

1.1.2006 – 31.12.2007

Lisätiedot

 • Kaj Kostiander  

Rahoitus

EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelma/Regions of Knowledge