kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Mikro- ja pienyritysten osaamisen kehittäminen osana alueellista innovaatiojärjestelmää. Vaihe 2, Toimintamallin käyttöönotto ja levitys

Projektin tavoitteet

Vaiheessa 1 luodun toimintamallin hyödyntäminen yritysten kehittämistoimintaan. Toimintamallin käyttöönotto ja levittäminen Tornionjokilaaksoon, Tunturi-Lappiin ja Ylä-Lappiin. Toimintamallin avulla pyritään myös avoimen oppimisympäristön aikaansaamiseen ja elinkeinoelämän sekä ammattikorkeakoulun jatkuvaan vuorovaikutukseen.

Projektin tarkoitus

Yritysten kehittämistarpeiden kartoitus ja tulosten pohjalta laadittavat kehittämisohjelmat. Kehittämisohjelmien toteutus.

Kohderyhmä

Mikro- ja pk-yritykset

Tärkeimmät toimenpiteet

1. vaiheessa luodun toimintamallin hyödyntäminen ja levittäminen laajemmalle alueelle Lapissa. Lisäyritysten sitouttaminen, kehittämiskartoitukset, kehittämisohjelmien laatiminen ja toteutus.

Tulokset

Toimintamallin hyödyntäminen yritysten kehittämistoiminnassa ja levittäminen laajemmalle alueelle. Uusia yrittäjyyskumppanuuksia, yrityskohtaisia kehittämisohjelmia, elinkeinolähtöisiä oppimistehtäviä ja opinnäytetöitä.
Uusien pedagogisten menetelmien aikaansaaminen.

Koordinaattori

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Partnerit

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Aikataulu

2006 – 2007

Lisätiedot

Mauri Heikkilä

Rahoitus

Tavoite 1/1.3 Yritysten henkilöstön kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen