kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Mikro- ja pienyritysten osaamisen kehittäminen osana alueellista innovaatiojärjestelmää. Vaihe 1, Toimintamallin kehitys

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli AMK-opetuksen hyödyntämisestä yritysten kehittämistoiminnassa.

Projektin tarkoitus

Ammattikorkeakoulun ja alueen elinkeinoelämän lähestyminen. Oikeita elinkeinolähtöisiä oppimistehtäviä ja opinnäytetöitä AMK:n opiskelijoille.

Kohderyhmä

Mikro- ja pk-yritykset

Tärkeimmät toimenpiteet

Toimintamallin luominen. Yritysten ja AMK:n henkilöstön sitouttaminen hankkeeseen. Elinkeinolähtöisten toimeksiantojen saanti alueen yrityskentästä, niiden soveltaminen AMK-opetukseen.

Tulokset

Toimintamalli AMK-opetuksen hyödyntämisestä yritysten kehittämistoimintaan.
Ammattikorkeakoulun opetuksen kehittyminen käytännönläheisemmäksi. Alueen osaamistason paraneminen.

Koordinaattori

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Partnerit

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Aikataulu

2006 – 2007

Lisätiedot

Mauri Heikkilä

Rahoitus

Tavoite 1/3.2 Osaamisen ja avainalojen edistäminen