kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Mediapolis InnoMedia

Projektin tavoitteet

Tämän hankkeen tavoitteena on yhdistää kaikkien korkeakoulujen media-alan vahvuudet maakunnalliseksi media-alan osaamiskokonaisuudeksi ja konkreettisiksi tutkimushankkeiksi ja toteuttaa osaltaan yhteisesti laadittua strategiaa Tavoitteena on myös synnyttää Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun InnoMedia-tutkimus- ja kehittämisympäristö, joka tulee olemassa olevista laboratorioista poiketen profiloitumaan monimediatuotantoon. Olemassa olevat laboratoriot ja tämä nyt perustettava tutkimus- ja kehittämisympäristö tulevat tukemaan toistensa toimintaa. Hanke toteuttaa myös korkeakouluille asetettua aluekehitystehtävää

Projektin tarkoitus

 • profiloitua kansallisen ja kansainvälisen tason media-alan osaajaksi yhdessä valituilla painopistealueilla
 • vahvistaa media-alan tutkimus- ja kehitystyötä maakunnan korkeakoulujen yhteistoimintana
 • nostaa osaamisen tasoa media-alan ja sitä tukevien alojen opetuksessa ja opinnäytteissä
 • parantaa media- ja it-yritysten toimintaedellytyksiä tutkimus- ja kehityspalveluiden avulla
 • toteuttaa yhteistyössä pk-yritysten ja suuryritysten kanssa media-alan t&k-hankkeita
 • vahvistaa tutkimuksen keinoin opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan ja alueen välistä yhteistoimintaa (elinkeinoelämä, julkinen sektori ja koulutus)
 • rakentaa alueelta puuttuva monimediatuotantoon keskittynyt tutkimus- ja kehittämisympäristö.

Tulokset

 • maakunnallinen mediaklusteri sekä yhteydet kansallisiin ja kansainvälisiin media-alan verkostoihin: media-alan toimijoiden (korkeakoulut, yritykset, muut organisaatiot) alueellinen yhteistyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja luo yhteydet myös kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin
 • maakunnallinen mediatutkimusverkosto ja –malli: malli siitä kuinka mediastrategiaa toteutetaan ja kuinka mediatutkimusta Lapissa tehdään, ketä ovat toimijat, toimijoiden roolit, tutkimuksen rahoitusmallit ja yhteistyön mallit
 • media-alan osaamisensiirtomalli
 • kuinka media-alan osaamista syntyy ja miten osaaminen siirtyy eri osapuolten välillä; media-alan tutkimuksen innovaatioympäristö
 • erillisrahoituksella toteutettavia uusia media-alan tutkimusohjelmia ja –hankkeita
 • korkeakoulujen yhteisiä opintokokonaisuuksia
 • monimediatuotantoon keskittynyt tutkimus- ja kehittämisympäristö.

Koordinaattori

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Partnerit

 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto

Aikataulu

1/2005 – 12/2006

Lisätiedot

 • Harri Ryynänen

Rahoitus

Tavoite 1/EAKR