kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Hyvinvointineuvola lasten ja nuorten hyväksi

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja lapsiperheiden ongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen puuttumiseen, kohdentaa tukitoimia lapsiperheiden voimavarojen vahvistamiseen, vertaisryhmien toiminnan järjestäminen ja kehittäminen sekä moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen. Hankkeessa kehitetään uudenlainen toimintamalli, jolla jo varhain puututaan apua tarvitsevien lasten ja koululaisten tilanteeseen. Pilottihankkeeseen osallistuvat Karihaaran kaupunginosan koulun henkilöstö ja kaupunginosassa työskentelevät terveyspalveluiden, päivähoidon ja sosiaalityön henkilöstö. Kehitettyjä toimintamalleja siirretään myöhemmin muihin kaupunginosiin.

Projektityöntekijä: projektin toimintasuunnitelman, ohjaus- ja seurantaryhmän kokousten valmistelu, tilanne- ja kehittämistarvekartoituksen toteuttaminen sekä toiminnan kehittämiskohteiden, painopistealueiden ja toimenpiteiden täsmentäminen yhteistyössä tilaajan nimeämien edustajien kanssa. Uuden toimintamallin rakentamiseen liittyvää työyhteisötyöskentelyä. Tehtävänä on myös välittää koulutus- ja kehittämistarpeita Moniammatillinen hyvinvointineuvola –koulutukseen sekä toimii myös projektin kouluttajana.

Aikataulu

1.9.2005 – 31.12.2006

Koordinaattori

Kemin kaupunki

Yhteistyötahot

Kemi-Tornion AMK, Sosiaali- ja terveysala