kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Pohjois-Lapin hyvinvointibarometri

Tavoitteet

 1. Tuottaa tietoa Pohjois-Lapin eri väestöryhmien hyvinvoinnista julkaisemalla Pohjois-Lapin seutukunnan ensimmäinen hyvinvointibarometri.
 2. Edistää hyvinvointibarometrin tuottaman tiedon hyödyntämistä Pohjois-Lapin seutukunnassa.
 3. Tuottaa kehittämis- ja hanke-ehdotuksia Pohjois-Lapin seutukunnan eri väestöryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi esimerkiksi kunnallisten palvelujen, valtionhallinnon ja kolmannen sektorin toimenpiteiden sekä hankerahoituksen avulla.
 4. Kehittää indikaattoreita ja menetelmiä hyvinvointia koskevan tutkimuksen edistämiseksi Pohjois-Lapin seutukunnassa.
 5. Sitouttaa maakuntakorkeakoulukonsortion eli Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen ja Lapin yliopiston osaaminen Pohjois-Lapin asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.
 6. Käynnistää pitkäjänteinen ja kestävä hyvinvointityö Pohjois-Lapin seutukunnassa.

Tärkeimmät toimenpiteet

 • 1.1. - 28.2.2007 Hankkeen käynnistäminen
 • 1.3. - 30.3.2007 Väestörekisterikeskuksen otanta, kyselyn lähetys/palautus, tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen
 • 1.4. - 31.7.2007 Aineiston tallennus, analysointi ja tulkinta
 • 1.8. - 31.8.2007 Hyvinvointibarometrin kirjoittaminen
 • 1.9. - 15.9.2007 Hyvinvointibarometrin luonnoksen lähettäminen seutukunnan hyvinvointiasiantuntijoille ja heidän kommenttipuheenvuorojensa pyytäminen sekä työseminaarin järjestäminen
 • 16.9. - 15.10.2007 Hyvinvointibarometrin viimeistely
 • 16.10. - 31.10.2007 Projektin päättäminen

Tulokset

Hanke tuottaa Pohjois-Lapin seutukunnan ensimmäisen hyvinvointibarometrin, jossa tehdään kattava selvitys alueen asukkaiden hyvinvoinnista. Barometri sisältää myös kehittämis- ja hanke-ehdotuksia alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Aikataulu

1.1. – 31.10.2007

Koordinaattori

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, vastuuhenkilö kehityspäällikkö Arto Rautajoki.

Hyvinvointibarometrin käytännön toteuttamisesta vastaavat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa yliopettaja (YTT) Leena Viinamäki, yliopettaja (KT) Airi Paloste ja tutkija (HTM) Erkki Saari.

EU-rahoitus

Euroopan Yhteisön Rakennerahastot: Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Suomen tavoite 1 B -ohjelma

Kotimaan rahoitus

Lapin lääninhallitus, Sivistysosasto

 • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Yhteistyötahot

 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto