kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Yrittäjäpolven vaihdos

 Tavoite: Lapissa on noin joka 6. yritys sukupolven- ja omistajanvaihdoksen edessä seuraavan viiden vuoden aikana, lukuna tämä tarkoittaa n. 1500 yritystä. Suurin haaste näille yrityksille on sopivan jatkajan löytäminen. Muita ongelmia yrittäjäpolvenvaihdostilanteissa on mm. arvonmääritykseen sekä yritys- ja sopimusjuridiikkaan liittyvät kysymykset. Hankkeen tavoitteena on vastata yrittäjäpolvenvaihdostilanteissa tuleviin ongelmiin sekä luoda toimintamalli, jossa keskeistä on löytää potentiaalinen jatkaja yritystoiminnasta luopuvalle yrittäjälle ammattiopistojen tai korkeakoulujen keskuudesta. Hankkeessa tuetaan yrittäjäpolvenvaihdosprosessia mm. mataloittamalla opiskelijan kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen sekä autetaan yrittäjää luopumaan yrityksestään suunnitellusti. Hankkeen aikana luodaan yritysten ja opiskelijoiden verkosto, jonka kautta on myös mahdollista kehittää uutta liiketoimintaa. Hankkeessa luodaan myös monialainen yrittäjyyden opintokokonaisuus, jota voidaan toteuttaa niin oppilaitoksissa kuin yrityksissä.
 Tulokset: Hankkeen tuloksena syntyy yrittäjäpolvenvaihdosmalli sekä monialainen yrittäjyyspolku, joita hyödynnetään oppilaitosten omissa koulutus- ja aluekehitystehtävissä. Hankkeeseen osallistuvat opettajat sekä muu henkilökunta saavat valmiuksia toimia YPV-mallin kehittäjinä ja toteuttajina sekä mallia hyödynnetään myös soveltamalla sitä normaalissa opetus- ja kehittämistyössä. Hankkeen kautta verkostoidutaan ammattikorkeakoulujen jatkajakoulujen (FINPIN-verkosto) kanssa niin, että jatkajayrittäjät voivat löytää luopujayrittäjäparinsa toisten jatkajakoulujen kautta. Verkostoitumista tapahtuu myös hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa. YPV-valmennus vakinaistetaan oppilaitosten normaaliksi toiminnaksi.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattiopisto, Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia
 Aikataulu: 1.4.2008 - 31.12.2010
 Lisätietoja: Timo Luosujärvi
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)