kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Vi r Music

 Tavoite: Hankkeella halutaan edistää aktiivisen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston syntymistä musiikin virtuaaliopetukseen, vakiinnuttaa virtuaalipedagogiikkaa käyttävien instrumenttipedagogien koulutus, täydennyskouluttaa työelämässä jo olevia instrumenttipedagogeja, tutkia instrumenttiopetuksen virtuaalipedagogiikkaa ja kehittää monialaiseen yhteistyöhön perustuvaa virtuaaliopetuksen teknologiaa ja hyötykäyttösovelluksia.
 Tulokset: Tavoiteltuja tuloksia ovat muun muassa: Musiikin virtuaaliopetuksen vastavuoroinen tuottaminen eri tasoilla ja eri tekniikoin sekä kansallisesti että kansainvälisesti; Musiikin virtuaalipedagogiikan, menetelmien ja tekniikan, kehittäminen ja integroiminen instrumenttipedagogikoulutukseen; Musiikin virtuaaliopetuksen käytettävyyden ja äänen/kuvan laadun teknisten ongelmien tutkiminen ja ratkaiseminen virtuaaliopetuksen kokeilujen kautta; Olemassa olevien internetpohjaisten ratkaisujen käyttöönottaminen opetusmateriaalin tallentamiseen ja jakeluun; Olemassa olevien tekniikoiden käyttöönottaminen; Virtuaalisen instrumenttiopetuksen integrointi osaksi musiikkioppilaitosten arkipäivää.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Högskolen i Tromsö, Särestön Kamarikonsertit ry, Luleå Tekniska Universitet, Musikhögskolan i Piteå
 Aikataulu: 1.2.2009 - 31.1.2011
 Lisätietoja: Eila Seppänen
 Kotisivut: http://www.virmusic.net/
 Rahoituslähteet: Lapin liitto