kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Valtakunnallinen hanke lakisääteisen sähköisen potilaskirjaamisen opetuksen kehittämisestä

 Tavoite: 1. Uudenlaisen kehittämisyhteistyön muodostaminen terveydenhuollon työyksiköiden kanssa 2. Pedagogisen toimintamallin käyttöönotto 2.1. Uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseksi yhteisessä hoitotyön kirjaamisen kehittämistoiminnassa hoitajien, hoitotyön opiskelijoiden sekä -opettajien kesken 2.2. Osaamisen käyttöönottamiseksi hoitotyön kirjaamisen uudistamiseksi työyksiköissä Kehittämistoiminnan ohjauksen osaamiseksi 3. Hankkeen vaikuttavuuden arviointi 4. Ammattikorkeakoulukirjastojen toiminnan selkeyttäminen osana pedagogista toimintamallia 5. Alueellisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen tuottamaan kumulatiivista näyttöä http://www.amk.fi/enni/hankekuvaus_4/enniosahanke2.html Ammattikorkeakoulukohtaiset tavoitteet: Sairaanhoitaja (AMK) opiskelijoiden päättötyö v. 2011 Lakisääteisen sähköisen potilaskirjaamisen jalkauttaminen työelämäkumppanien hoitotyön kirjaamisessa (LPKS, sisätautien pkl, kirurgian pkl; Tervolan sosiaali- ja terveyspalveluissa) Lakisääteisen sähköisen potilaskirjaamisen opetuksen kehittäminen näkyväksi opetussuunnitelmassa
 Tulokset: Kansallinen hoitotyön kirjaamisen mallia viedään potilastietojärjestelmiin ja tuetaan organisaatioita systemaattisen hoitotyön kirjaamisen käyttöönotoissa HoiData –hankkeessa vuosina 2007-2009. Tätä työtä jatkaa eNNI-hanke, jossa yhtenäisen hoitotyön kirjaamisen mallin käyttöön tarvittavaa osaamista ja mallin käytäntöön juurruttamista toteutetaan terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä vuosina 2008–2012. http://www.amk.fi/enni/hankekuvaus_4.html ks. myös Loppuraportti HoiData 2007-2009; http://www.vsshp.fi/fi/4519
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 12.6.2009 - 15.11.2010
 Lisätietoja: Hanna-Leena Paakkolanvaara
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Omarahoitteinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö