kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

To Care, To Dare, To Share- Ammattikorkeakouluopiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen

 Tavoite: Projekti on valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen yhteistyöhanke. Projektista vastaa ja toimintaa koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Projekti on kaksivuotinen ja projekti etenee neljässä vaiheessa. CDS -projektilla puretaan opiskelun esteitä. Projektin avulla oppilaitos kehittää tapoja ja työmalleja, jotka varmistavat, että ammattiin valmistuu sen harjoittamiseen kykeneviä henkilöitä. Projektissa luodaan varhaisen puuttumisen malleja sekä malleja opiskelijan työkykyisyyden ylläpitämiseksi. Toimenpiteet mahdollistavat myös vakavampien oireiden tunnistamisen sekä hoitoonohjauksen tehokkaamman käyttöönoton. Toiminnoilla havaitaan varhaisen vaiheen syrjäytymisriskit sekä luodaan välittämisen ilmapiiri. Projektin yhtenä tavoitteena on mukana olevien ammattikorkeakoulujen hallinnon sitouttaminen projektin päämääriin. Tällä tarkoitetaan, että opiskelijoista välittämisen ja syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden tulee olla kirjattuna ammattikorkeakoulujen toimintastrategiaan. Hankkeen päämääränä on ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja valmistumisen viivästymistä tukemalla opiskelijoiden hyvinvointia ja lieventämällä ongelmia. Kemi-Tornion AMK on yksi hankkeessa mukana olevista toimijoista.
 Tulokset: Toiminnasta saadaan aikaan uusi ja toimiva tunnistamismenetelmä syrjäytymisvaarassa olevalle ammattikorkeakouluopiskelijalle, ja niiden avulla opiskelija voidaan saattaa tarvittavan tuen ja hoidon piiriin aikaisempaa nopeammin. Ammattikorkeakoulun henkilöstön tunnistamistaidot ovat vahvistuneet koulutuksen avulla ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen voidaan jatkossa toteuttaa hankkeen kehittämän virtuaaliopetusmateriaalien avulla. Projektin vaikutus kohderyhmän toimintaympäristöön on ennaltaehkäisevänä toimintana yhteiskunnallisesti merkittävää.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 16.9.2009 - 31.3.2012
 Lisätietoja: Hannele Keränen
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: