kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Terveys- ja hyvinvointibussi- EAKR

 Tavoite: Hankkeella haetaan uusia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnan kehittämiseen Lapissa. Alueen asukkaat voivat käyttää palveluja ja opiskelijoille terveys- ja hyvinvointibussi tarjoaa harjoittelupaikan, jossa hankittua osaamista on mahdollisuus hyödyntää laaja-alaisesti. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala laajentaa uudella oppimis- ja työympäristöllä opetus- ja ohjaustoimintaa sekä laajenevaa tutkimustoimintaa. Toiminta-alueen kunnat täydentävät omia sosiaali- ja terveysalan palvelujaan. Terveys- ja hyvinvointibussi pyörillä -hanke tarjoaa opiskelijoille vuosittain merkittävän määrän harjoittelupaikkoja ja samalla palvelujen asiakaslähtöisyys ja saatavuus paranee. Terveys- ja hyvinvointibussin toiminta mahdollistaa ikääntyneiden henkilöiden kotona asumisen mahdollisimman pitkään sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sillä se tarjoaa palveluja erityisesti syrjäseutujen asukkaille. Tavoitteena on myös yhteisöllisyyden tukeminen.

Hankkeessa luodaan uusi malli moniammatilliselle hyvinvointipalvelujen tuottamiselle. Mallissa yhdistyvät alan opiskelijoiden ja opettajien, sosiaali- ja terveysalan viranomaisten, kolmannen sektorin sekä yritysten osaaminen ja tietotaito. Toimintamallilla tähdätään myös palvelujen saavutettavuuden parantamiseen. Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä kansallisesti ja laajennetaan yhteyksiä ulkomaille mm. korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä ja tutustumalla vastaavanlaisiin toteutuksiin Ruotsissa ja Norjassa.
 Tulokset: Hankkeessa luodaan oppimisympäristö, jossa toteutuu kokonaisvaltainen näkökulma terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, ja joka mahdollistaa yhteistyön muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen avulla voidaan edistää väestön terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Terveys- ja hyvinvointibussi madaltaa palveluihin hakeutumisen kynnystä. Terveys- ja hyvinvointibussi -hanke ohjaa toiminnallaan palveluja tarvitsevia varhaisessa vaiheessa palvelujen piiriin. Hanke tukee ja mahdollistaa erityisesti toiminta-alueen vanhusväestön kotona asumista, mikä hidastaa syrjäseutujen väestökatoa.

Hankkeessa toteutetaan pilotointivaihe, jossa kehitetään pysyvä terveyspalvelujen tuottamismalli Kemi-Tornion ja Tornionlaakson alueille. Toiminnasta kehitetään myös uusi pysyvä osa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opetus- ja TKI-toimintaa.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.8.2011 - 31.5.2013
 Lisätietoja: Arja Meinilä
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Kunnat, Lapin liitto, Omarahoitteinen