kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

T&K-toiminnan rajapintaprosessien kehittäminen

 Tavoite: Projektin kehitystavoitteena on tehostaa innovaatiojärjestelmän ja erityisesti organisaatioiden rajapintojen toimintaa sekä saada aikaan tehokas vuorovaikutus eri toimijoiden välille. Hankkeen välittömänä tavoitteena on kehittää yhteistyössä yritysten ja kehittämisorganisaatioiden kanssa tutkimus- ja kehitystoiminnan prosesseja, joita ovat: • Ennakointi • Verkostojen ja kumppanuuksien hallinta • Projektien valmistelu ja hallinta Osaamisen ja tiedon siirto • Osaamisprofiilin hallinta
 Tulokset: Hankkeen toteutuksen jälkeen yksikkö toimii tehokkaasti resurssit optimoiden proaktiivisena tutkimus- ja kehitysorganisaationa osana Kemi-Tornion alueen prosessi- ja tietoteollisuuden rajapinnassa toimivaa innovaatiojärjestelmää siten, että toiminta on osa Perämerenkaaren alueellista innovaatiojärjestelmää. Prosessit varmistavat samalla tiedon ja osaamisen siirtymisen organisaatioiden rajapinnoilla. Hankkeen toteutuksen aikana vahvistetaan toimijoiden ja toimijaryhmien (tutkimus - yritykset – julkinen sektori) välistä vuorovaikutusta (vrt. Triple-Helix – malli) kehittämällä toimintaa. Osaamisprofiilin hallinnan avulla kohdennetaan osaaminen ja sen kehittäminen vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti tavoitteita. Tulokset ovat käytettävissä muiden organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.8.2009 - 31.7.2012
 Lisätietoja: Seppo Saari
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: