kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Spinnovaattori

 Tavoite: Spinnovaattori -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli esihautomotoiminnalle Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian opiskelijoille. Hankkeen aikana tuetaan opiskelijalähtöisten liiketoiminta- ja yritysitujen ja -ideoiden syntymistä, testaamista ja kehittämistä niin, että liiketoiminta-aihiot voidaan siirtää esihautomovaiheen jälkeen Innovaattori-yrityshautomon toiminnan piiriin. Hankkeessa kehitetään opetusmenetelmiä siten, että niillä tuetaan opiskelijoiden yrittäjämäistä työskentelyä, yrittäjäasenteiden myönteistä kehittymistä sekä yrittäjyysosaamisen kasvua opiskelijoiden parissa. Spinnovaattori -esihautomotoiminta tarjoaa opiskelijoille monipuolisen oppimisympäristön, jossa yrittäjyyskasvatus- ja yrittäjyysopinnot integroidaan työelämälähtöisiin kehittämistehtäviin, esihautomotoimintaan, yrittäjyyskokeiluihin, osuuskuntatoimintaan, kaupallistamisen kokeiluun jne. Toiminnassa pyritään siihen, että esihautomoyritykset muodostuvat useiden koulutusohjelmien ja kouluasteiden opiskelijoista. Tällöin saadaan yhteistyön kautta aikaan innovatiivinen ja monipuolinen yrittäjyysympäristö. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän, kehittäjäorganisaatioiden sekä Kemi-Tornio Business Growth –hankkeen kanssa.
 Tulokset: Hankkeen tuloksena saadaan käyntiin esihautomotoiminta osana KTAMKin ja Ammattiopisto Lappian toimintaa. Opiskelijoiden asenteita, työmenetelmiä ja osaamista kehitetään niin, että opiskelijoiden yrittäjyysvalmius on parantunut, joka näkyy muun muassa esihautomotoimintaan hakeutuvien opiskelijoiden määränä. Hankkeen tuloksena saadaan yrittäjyysideoita/-ituja (arviolta 10 ideaa/vuosi), joita kehitetään eteenpäin hankkeessa sekä Innovaattori -yrityshautomossa. Varsinainen opiskelijalähtöinen yritystoiminta käynnistyy hankkeen aikana tai sen jälkeen. Hankkeen tuloksena syntyvästä opetusmenetelmien kehittymisestä tulevat hyötymään KTAMKin ja Ammattiopisto Lappian opiskelijat - sekä yrityksiä perustavat, että muut opiskelijat. Ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu tulevat hyödyntämään hankkeen aikana syntyviä koulutussisältöjä, materiaaleja ja koulutustuotteita yrittäjyyteen liittyvän koulutuksen kehittämiseen kaikilla koulutusaloilla.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Ammattiopisto Lappia
 Aikataulu: 1.3.2008 - 30.6.2011
 Lisätietoja: Ville Kärkkäinen
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: