kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Sos.alan (amk-) osaaminen alan työkentillä

 Tavoite: On määritellä sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen tuottama työmarkkinoiden tulevaisuuden tarpeita vastaava osaaminen. Projektissa tutkitaan ja jäsennetään verkostoyhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi, ylempi (AMK) työmarkkina-asemaa, työtä ja osaamista osana sosiaalialaa. 2009- 2010 Profiilityön lähtökohdat ja tavoitteet Sosionomi -hankkeen tavoitteena on yhtenäistää sosionomikoulutuksen ydinosaamista, joka vastaa tulevaisuuden työmarkkinoiden tarpeita. Lisäksi hankkeen on määrä tuottaa aineistoa sosiaalialan korkeakoulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen.
 Tulokset: 1. Ammatillis-teoreettis-metodologinen sosionomin (AMK) työn ja osaamisen määrittely ja täsmentäminen (sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritettu AMK-tutkinto/ylempi AMK-tutkinto 2. Sosiaalialan korkeakoulutuksen keskinäisen työnjaon ja yhteistyön selkiytyminen 3. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen keskinäisen verkostoitumisen vahvistuminen ja sosionomi-koulutuksen tuottaman ydinosaamisen yhtenäistäminen 4. 2 sosionomin (AMK) työtä, osaamista ja ammattitaidon teoreettista perustaa jäsentävää tutkimus- ja kehitystoiminnan julkaisua. 5. 1 sosiaalialan korkeakoulutuksen verkoston järjestämä kansallinen ja/tai kansainvälinen seminaari sekä 2 krt vuodessa järjestettävät verkostotapaamiset.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.1.2009 - 31.12.2010
 Lisätietoja: Voitto Kuosmanen
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: